BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliği’nde Fırsattan Yararlanmak İçin Son Tarih 22 Ocak / Zekeriya Mutlu - MuhasebeTR

İş Güvenliği’nde Fırsattan Yararlanmak İçin Son Tarih 22 Ocak / Zekeriya Mutlu

 Bilindiği üzere, işyerlerinin ve çalışanların iş güvenliğini ve sağlığını korumayı hedefleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerine 2013'den itibaren, 50'nin altında işçi çalıştıran ve tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfına giren işyerlerine (berber, kuaför, matbaa gibi) ise 2014 yılından itibaren doktor ve hemşire çalıştırma zorunluluğu getirmişti. 

Berber, kuaför gibi mesleklere, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfına sokularak doktor ve hemşire çalıştırma zorunluğu getirilmesi ayrı bir tartışma konusudur. Ancak bugün yazımızda yeni çıkan yönetmelikle az tehlikeli sınıfa dahil olan ve 10'dan az personel çalıştıran işletmelere tanınan fırsata değinmek istiyoruz. 

10 kişiden az çalışanı olan işletme tanımı esnaf sanatkarlarımızı tanımlamakta ve işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin çıkan yönetmelik de üyelerimize kolaylıklar sağlamaktadır. 

TEMMUZ'DA BAŞLIYOR 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik", 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik, on kişinin altında istihdamı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, 01.07.2016 tarihinde başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü konusunu içermektedir. 

Ayrıca yönetmelik ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 

Buna göre 10 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfa giren işveren veya işveren vekilleri, Çalışma Bakanlığı'nın uzaktan eğitim yoluyla düzenleyeceği eğitim programına katılarak sertifika alabilecek ve böylece iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli masrafına girmeden, kendi işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (periyodik ve işe giriş muayeneleri ile tetkikler hariç) yürütebileceklerdir. 

Bakanlığın Anadolu Üniversitesi ile işbirliği altında düzenlediği e-sertifika Programı'na kayıt bedeli 250 liradır. 

Arzu edenler Türkiye Vakıflar Bankası'nın herhangi bir şubesine sertifika bedelini nakit ödeyebilecekleri gibi, kredi kartı ile de bankaya gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden ödeme yapabileceklerdir. 

Daha önceden 15 Ocak'ta sona ereceği bildirilen müracaatlar 22 Ocak 2016 tarihine (yarın) kadar uzatılmıştır. Az tehlikeli sınıfta bulunan ve 10 kişiden az çalışanı bulunan üyelerimizin bu imkandan yararlanmaları menfaatleri icabı olacaktır. 

(Kaynak: Yeni Asır | 21.01.2016)

GÜNDEM