BASINDAN YAZILAR
2016 Kıdem Tazminatı Tavanı ve Hesaplanması Esasları / İsa Karakaş - MuhasebeTR

2016 Kıdem Tazminatı Tavanı ve Hesaplanması Esasları / İsa Karakaş

 “Çayda Dem, İşçide Kıdem” önemlidir. İşçinin ücretleri ne kadar olursa olsun her yıl belirlenen tavanı geçememektedir. Bu yılda tavan belirlendi.

2016 Kıdem Tazminatı Tavanı ve hesaplanması esasları; Eski (1475 Sayılı) İş Kanununun 14. Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7,5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1 – Aylık Gösterge x Aylık Katsayısı
2 – Ek Gösterge x Aylık Katsayısı
3 – Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi x Aylık Katsayısı
4 – Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı
5 – En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

  5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255’ine,
-Ek göstergesi 7.600 (dahil) – 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215’ine,
-Ek göstergesi 6.400 (dahil) – 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine,
-Ek göstergesi 4.800 (dahil) – 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,
-Ek göstergesi 3.600 (dahil) – 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,
-Ek göstergesi 2.200 (dahil) – 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85’ine,
-Diğerlerinde %55’ine,
oranı uygulanacaktır.  Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

01.01.2016 tarihi itibariyle; (4.092,53 TL)

1 – Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0,088817

1500 x 0,088817 = 133,23

2 – Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0,088817

8000 x 0,088817 = 710,54

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500, Aylık Katsayısı: 0,088817

500 x 0,088817 = 44,41

4 – Taban Aylığı Göstergesi : 1000,Taban Aylık Katsayısı : 1,39028

1000 x 1,39028 = 1.390,28

5- (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x 2,15 (% 215)

1500 + 8000 = 9500

9500 x 0,088817 = 843,76

843,76 x 2,15 = 1.814.09

 = 133,23 + 710,54 + 44,41 + 1.390,28 +1.814,09= 4.092,53 TL’dir.

(Kaynak: İsa Karakas | 19.01.2016)

GÜNDEM