BASINDAN YAZILAR
Resul KURT - Askerlik borçlanması vergiden düşülebilir mi? - MuhasebeTR

Resul KURT - Askerlik borçlanması vergiden düşülebilir mi?

SSK kapsamında sigortalı olanlar, askerlikte er/erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.

Sigortalıların veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde, Sosyal Sigortalar Kanununun 78. maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihin­deki tutarı üzerinden hesaplanacak yüzde 20 oranındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri halinde borçlanma sürelerinin hizmetten sayılacağı hükme bağlanmıştır. Borçlanma başvurusu yapıldıktan sonra ödemenin düzenli olarak yapılması gerekli değildir. Sigortalı taksitler halinde tutarı yatırabileceği gibi altıncı ayın sonuna doğru defaten ödenmesi durumunda da süresinde ödenmiş sayılmaktadır. Ancak, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

01.07.2007-31.12.2007 döneminde bir aylık askerlik borçlanması tutarı 117 YTL olup, 18 ay askerlik yapanlar için toplam ödeme tutarı ise =) 18 x 117= 2.106 YTL’dir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 08.03.1973 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 111 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince vergi matrahından düşülmektedir. Tebliğe göre, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primler Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Yani, askerlik borçlanması karşılığı ödenen tutar, bu miktarın ücretlerin vergiye tábi tutarından indirilmesi söz konusu olacaktır. Örnekteki sigortalının 18 aylık askerlik borçlanması için ödediği 2.106 YTL’lik rakama kadar kişinin ücretinden gelir vergisi kesilmeyecek.

İşitme engelliler KDV indirimi bekliyor

Onlar yüreğiyle görür, kalbiyle duyar. Özürlülerden bahsediyorum. Yeterince sahip çıkamadığımız özürlülerden. Diyorlar ki, biz duyamıyoruz, bari siz duyun sesimizi. Çünkü sizi işitebilmemizi sağlayacak işitme cihazlarından alınan KDV oranı yüzde 8.

İşitme cihazı kullananlar, bunu tamamen zorunlu bir ihtiyaç nedeniyle kullanıyorlar. O yüzden bu cihazların KDV’si ‘ yüzde 0’ olmalı. Bu yazım Maliye Bakanlığı’na: ‘İşitme engelliler KDV indirimi bekliyor’


Resmi nikah olmayan eşe dul aylığı bağlanır mı?

Halam eşi ile resmi nikah olmadan 16 yaşında evlendi, 1 yıl sonra çocuğu olmadan halamın eşi vefat etti. Mahkemeye verdik; çocuk halamın ve eşi üzerine nüfusa kaydı yapıldı. Halamı eşi üzerinden emekli yapmak istedik, fakat resmi nikahı olmadığı için SSK kabul etmiyor. Acaba SSK ‘yı mahkemeye versek hakkımızı alabilir miyiz? Veya nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Ahmet Okuş

Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak dul eşine yüzde 50’si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine yüzde 75’i oranında aylık bağlanır. Sosyal güvenlik kuruluşlarından (T.C. Emekli Sandığı-SSK-Bağ-Kur) dul aylığı alabilmek için Medeni Kanun gereğince resmi nikahlı olmak şarttır. Sadece imam nikahı olan eşlere dul aylığı bağlanmaz. Çocuklar için ise nüfusa kaydedilmiş olması gerekir.


Cep’ten gizli numarayla aranmaya son

Hepimiz gizli numarayla aranmaktan şikayetçiyiz. Hatta bazıları, gizli numaradan arandığından telefonu açmaz. Artık gizli numaradan aranmaktan kurtulabilirsiniz. Bu hizmeti şimdilik sadece Turkcell veriyor. Servisin kullanılması durumunda gelen arama telefon çalmadan otomatik olarak geri çevrilecektir. Arayan kişi ‘Aradığınız kişi gizli numaradan çağrı kabul etmemektedir. Numaranızı görünür yaparak kendisine ulaşabilirsiniz’ anonsunu duyacaktır. Gizli numaradan arama kısıtlama servisini; aktif hale getirmek için *253# ; iptal etmek için #253# yazıp YES tuşuna basmak yeterli.’

(Kaynak: Star Gazetesi | 10.11.2007)

GÜNDEM