BASINDAN YAZILAR
Esnaf İş Güvenliği Hizmetini Kendisi Verebilecek / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Esnaf İş Güvenliği Hizmetini Kendisi Verebilecek / İbrahim Işıklı

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat çerçevesinde işverenlere bir çok önemli yükümlülük getirilmiştir. Bu yükümlülüklerden bazıları da kapsama giren işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamına ilişkindir.

6552 sayılı Yasa'yla yapılan değişiklikle 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlaması şartı ile İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek hizmetleri yerine getirme hakkı tanınmıştır. Ancak bu işverenler “işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikleri YAPAMAYACAKTIR.

On (10) kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için işe giriş sağlık raporları kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden de alınabilecektir.

On (10) kişiden az çalışan bulunup bulunmadığını tespit ederken çırak ve stajyerler çalışan sayısına dâhil edilmeyecektir.

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik gereğince;

10 kişiden az (9 kişi ve daha az) çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri gerekli eğitimi almış işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmektedir.

Gerekli eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, “işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri hariç olmak üzere” yürütebileceklerdir.

Ancak işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti yürütecek olan işverenlerin gerekli eğitimi almaları zorunlu olup bu eğitimler Bakanlıkça işbirliği yapılan üniversitelerce sağlanmaktadır. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme İşbirliği protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan protokolle birlikte Anadolu Üniversitesi tarafından İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı düzenlenmiş olup başvurular internet üzerinden 28.12.2015 – 15.01.2016 tarihleri arasında alınmaktadır.

Herhangi bir mezuniyet şartı aranmamakla birlikte 18 yaşından büyük herkes programıma katılarak eğitim alabilmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 13.01.2016)

GÜNDEM