BASINDAN YAZILAR
Kaçak Yabancı Çalıştıranlar Yandı:Çifte Kavrulmuş Ceza Var / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Kaçak Yabancı Çalıştıranlar Yandı:Çifte Kavrulmuş Ceza Var / İsa Karakaş

 

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2015 (TL) CEZA MİKTARI 2016 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8.381 8.848
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 835 881
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.350 3.536
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 417 440

Kaçak yabancı çalıştıranlar yandı. Hem asgari ücrete endeksli SGK Cezaları hem de yukarıda belirtilen cezalar uygulanmaktadır.

Ayrıca bu  fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Diğer yandan Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.  Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınmaktadır.

(Kaynak: İsa Karakas | 12.01.2016)

GÜNDEM