BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Artışı Kıdem Tazminatını Etkiledi / Vedat İlki - MuhasebeTR

Asgari Ücret Artışı Kıdem Tazminatını Etkiledi / Vedat İlki

 2016 Yılında Asgari ücrette %30 oranında artış olduğundan,asgari ücretle çalışanların Kıdem Tazminatları da %30 oranında artmıştır.

1475 sayılı Kanunun tek yürürlükteki maddesi 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

ü  İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

ü  İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,

ü  Askerlik görevi nedeni ile,

ü  Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

ü  Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,

ü  İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatından damga vergisi kesilir.

2016 yılında asgari ücretten kıdem tazminatı tutarı:1.647 TL olacaktır.

İşçinin en az 1 yıllık bir çalışması aynı işyerinde olması gerekmektedir. İşverenin kıdem tazminatını ödemesi halinde bu işçi asgari ücretle yani 1.647 TL brüt ücret çalışıyorsa damga vergisi kesintisi olan 12,50 TL kesildikten sonra işçinin eline geçecek net kıdem tazminatı : 1.634,50 TL olacaktır.

2016 yılı için kıdem tazminatı tavanı:4.092,53 TL olarak uygulanacaktır.(01/01/-30/06/2016)

Deneme süresi de Kıdem Tazminatında dikkate alınır.

Sigortalının İşe Giriş Tarihleri Kıdem Tazminatı Alma Yazısını Belirliyor

Ø  Sigortalının ilk işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce ise 15 yıl 3600 gün;

Ø  Sigortalının ilk işe giriş tarihi 08.09.1999 ila 30.04.2008 arasında ise 25 yıl sigortalılık süresini ve 4500 gün ya da en az 7000 gün prim ödeme gün sayısını;

Ø  Sigortalının ilk işe giriş tarihi 01.05.2008 tarihinden sonra ise 5400 gün primlerinin olması gerekiyor:

İşe giriş tarihlerine göre bu şartları taşıyanlar SGK'dan alacakları kıdem tazminatı alabilir yazısı ile işverenlerine başvurarak istifa ettiklerinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

 

ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI TUTARLARI

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ

 

2015/2

   

2016

       

08/09/1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLAN18 YAŞINI DOLDURAN İŞÇİ

KIDEM YILI

1273,5

DV(Binde 7,59)

NET

1647

DV(Binde 7,59)

NET

FARK

ARTIŞ ORANI

1.YILLIK KIDEMİ OLAN

1

1.273,50

9,67

1.263,83

1.647,00

12,50

1.634,50

370,67

29,33%

5.YILLIK KIDEMİ OLAN

5

6.367,50

48,33

6.319,17

8.235,00

62,50

8.172,50

1.853,33

29,33%

10.YILLIK KIDEMİ OLAN

10

12.735,00

96,66

12.638,34

16.470,00

125,01

16.344,99

3.706,65

29,33%

15.YILLIK KIDEMİ OLAN

15

19.102,50

144,99

18.957,51

24.705,00

187,51

24.517,49

5.559,98

29,33%

20.YILLIK KIDEMİ OLAN

20

25.470,00

193,32

25.276,68

32.940,00

250,01

32.689,99

7.413,30

29,33%

25.YILLIK KIDEMİ OLAN

25

31.837,50

241,65

31.595,85

41.175,00

312,52

40.862,48

9.266,63

29,33%

 

(*) Süreklilik Arz Eden Sosyal Yardımlar eklendikçe tazminat tutarı tavanı aşmayacak şekilde artacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 09.01.2016)

GÜNDEM