BASINDAN YAZILAR
Dolaylı verginin payı en yüksek ülke Türkiye - MuhasebeTR

Dolaylı verginin payı en yüksek ülke Türkiye

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketlerinden KPMG tarafından dünya çapında gerçekleştirilen yıllık vergi oranları araştırmasına göre Türkiye, yüzde 70 ile dolaylı vergilerin toplam gelir vergileri içindeki payı en yüksek olan iki ülkeden biri. KPMG Türkiye, "Türkiye'de ve Dünyada Kurumlar Vergisi ve Dolaylı Vergiler Araştırması'' sonuçlarını açıkladı. 2007 yılı başında, aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 92 ülkede kurumlar vergisi oranları üzerinde yapılan incelemeye göre, Avrupa, kurumlar vergisinin en düşük fakat KDV ile mal ve hizmetler vergilerinin en yüksek olduğu bölge. Kurumlar vergisinde OECD ülkelerindeki ortalama oran yüzde 27.8, Latin Amerika ülkelerinde yüzde 28 ve Asya pasifik ülkelerinde yüzde 30.1 iken, AB'deki ortalama oran yüzde 24.2 düzeyinde. Türkiye, 2006 yılında yaptığı indirim sonrası sahip olduğu yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi ile AB ortalamasının da altında. KDV veya mal ve hizmet vergisi oranları ise OECD'de yüzde 17.7, Latin Amerika'da yüzde 14.2 ve Asya Pasifik'te sadece yüzde 10,8 olmasına karşın, Avrupa ülkelerindeki ortalama oran yüzde 19.5. Yüzde 18 KDV oranı ile OECD ülkeleri KDV oranları ortalamasına çok yakın olan Türkiye, dolaylı vergilerin toplam gelir vergileri içindeki payı en yüksek olan iki ülkeden biri.

(Kaynak: Sabah Gazetesi | 07.11.2007)

GÜNDEM