BASINDAN YAZILAR
Selim EROL - Hizmet birleştirmesinde sigorta başlangıcı ne olacak? - MuhasebeTR

Selim EROL - Hizmet birleştirmesinde sigorta başlangıcı ne olacak?

Ben 15.04.1955 doğumluyum. SSK'lı olarak ilk işe başlama tarihim Mart 1971 (İstanbul). Burada toptan 122 gün ve 1974-1975 senesi arasında da 69 iş günüm var (Bursa).
 

Daha sonra 11.11.1986 vergi mükellefi nedeniyle Bağ- Kur'lu oldum. Prim borcum bulunmamaktadır ve halen mükellefim.18 ay (1975-1976 yılları) askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum. (Durmuş CİĞERCİ) Sayın CİĞERCİ, Halen Bağ-Kur sigortalısı olmanız nedeniyle emeklilik müracaatınızı Bağ-Kur'a yapmanız ve emeklilik müracaatınızda da SSK sigortalısı olarak geçen sürelerinizi 2829 sayılı yasa uyarınca hizmet birleştirmesi talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Sigortalılık başlangıcı hangi tarih olacak?

2829 sayılı yasa uyarınca hizmetlerin birleştirilmesinde;

-18 yaşından önceki süreler de hizmet birleştirmesinde dikkate alınmamaktadır.

-Sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih sigortalılık süresinin de başlama tarihidir. 18 yaşından önce sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine sigortalı olanların sigortalılık sürelerinin başlama tarihi, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul edilir.

-Sayın CİĞERCİ, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde hizmet birleştirmesi sonucu; ilk defa sigortalılık başlangıcınız 18 yaşını doldurduğunuz tarih olan 15.04.1973 tarihi olarak dikkate alınacaktır.

-Dolayısıyla SSK'ya tabi olarak 15.04.1973 tarihinden önceki sigorta günleriniz dikkate alınmayacağı için sadece SSK'da 1974-1975 yıllarında geçen 69 günlük sigorta süreniz dikkate alınacaktır.

Bağ-Kur'da askerlik borçlanması nasıl yapılır?

-Bağ-Kur'a askerlik borçlanması için talep dilekçesi ile müracaat edilmesi ve sigortalının askerlik yaptığı süreyi askerlik şubesine onaylatması gerekmektedir.

-Bağ-Kur sigortalısının askerlik borçlanması tutarı, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamağın sağlıksız prim tutarının yapılan askerlik süresi ile çarpımı bulunarak hesaplanır.

-Örnek: Müracaat tarihinde 12'nci basamak aylık gelir tutarı x %20 x Askerlik süresi(ay olarak) = 687,47.-YTL x %20 x 18 ay =2.475.-YTL.

-Askerliğin sigortalılık başlangıcından önce olması halinde, borçlanılan süreler sigortalılık başlangıcını geriye götürür.

-Askerlik borçlanma tutarı, tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde taksitlerle veya defaten ödenir. Bu süre içerisinde ödenmezse borçlanma işlemi geçersiz kalır.

Bağ-Kur'dan emekli olacakların 25 tam yılı nasıl hesaplanır?

-Bağ-Kur'da tam yıl hesabında; Bağ-Kur hizmet yılına diğer sosyal güvenlik kurumlarında 18 yaşını doldurduktan sonra geçen süreler ve askerlik borçlanması sonucu elde edilen süreler eklenir.

-Sayın CİĞERCİ, 11.11.1986 tarihinden bu güne değin aralıksız Bağ-Kur sigortalısı olmanız nedeniyle Bağ-Kur hizmet yılınıza (hizmet birleştirme ve askerlik borçlanma süreleri olan:609 gün) 1 yıl 8 ay 9 günlük süre prim ödeme yılınıza dahil edilir.

- Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için 4759 sayılı Yasa uyarınca, 25 tam yıl prim ödeme ve 48 yaş şartına tabisiniz.

-Yaş şartını doldurmakla birlikte 31.10.2007 tarihi itibariyle 22 yıl 7 ay 29 gün prim ödeme süreniz mevcut. 25 tam yılı dolduracağınız 02.03.2010 yılında emekli olabileceksiniz.

* * *

Sosyal güvenlik destek primi ne işe yarar?

1998 yılından bu yana çalışmakta olduğum işyeri tavan ücret üzerinden sosyal güvenlik destek primlerimi ödemektedir. Malumunuz olduğu gibi bugün geçerli SSK Tavan ücreti 3.802,50 YTL. ve bunun prim tutarı (İşçi ve işveren hissesi dahil toplam %30 olduğu göz önüne alınırsa) 1.140,75 YTL'dir. Halen 720 YTL civarında emekli maaşı almaktayım. Görüleceği gibi, aldığım emekli maaşı adıma SSK' ya ödenen sigorta primi kadar bile değil. Burada bir adaletsizlik yok mu? Ödediğim sosyal güvenlik priminin emekli maaşımı iyileştirme yönünde bana herhangi bir yararı var mı? Yoksa bu prim tamamen vergi niteliğinde ve karşılıksız bir bedel mi? Konuya aydınlık getirirseniz minnettar kalacağımı belirtir çalışmalarınızda üstün başarı ve şahsınıza esenlikler dilerim. (Mehmet ŞALVARCI)

Sayın ŞALVARCI, 506 sayılı Yasa'nın 63 ncü maddesi uyarınca;

- Adınıza Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmiş süreler, bu kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmadığı gibi bu sürelerin 61 nci madde de açıklanan aylık bağlama oranlarına da etkisi yoktur.(Emekli maaşınızı artırıcı etkisi yoktur.)

-2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. (Adınıza SGDP yatırılmış süreler dikkate alınmaz.)

-506 sayılı Yasanın 64 üncü madde hük≠müne göre tarafınıza toptan ödeme yapılmaz. -Ancak iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalmanız halinde 506 sayılı Yasanın 12 nci maddesinde belirtilen; sağlık yardımı yapılması, geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi ve sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi, haklarından yararlanmış olursunuz.

-Özetle, SGDP ödemesi çalıştığınız süre zarfında sadece sizin iş hayatınızda karşılaşabileceğiniz risklere karşı yapılmaktadır. (İş kazası ve meslek hastalığına)

-Sorunuzda belirtmiş olduğunuz adınıza SSK'ya tavandan yatan prim ödemelerinizin emekli maaşınıza olumlu yansıması;

-506 sayılı Yasanın 63'üncü maddesinin A fıkrası uyarınca emekli aylığınızın kesilmesini talep etmeniz ve normal sigortalı gibi tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmanız halinde mümkün olacaktır.

-Tekrar emekliliğe müracaatınız halinde ise yeni emekli aylığınız 23.10.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5698 sayılı Yasa uyarınca hesaplanacaktır.

-Not: 5698 sayılı Yasayla ilgili açıklamalarımıza 24.10.2007 tarihli yazımızda yer vermiştik. Sağlıcakla ve sosyal güvenlikle kalın...

FAKS: (0312) 433 59 19

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 05.11.2007)

GÜNDEM