BASINDAN YAZILAR
Deniz GÖKÇE - AB nitelikli insan açığı ve göç! - MuhasebeTR

Deniz GÖKÇE - AB nitelikli insan açığı ve göç!

Avrupa Birliği nitelikli insan açığını kapatmak için yeni yöntemler bulmaya çalışıyor. AB dışı ülkelerden gelecek nitelikli insan gücünün bundan böyle göçmen kabul engellerine takılmamaları ve yasadışı göçü engellemek için yeni planlar yapılmakta. Birliğin çalışmaları üye olmayan ülkelerden, özellikle Ukrayna, Moldovya ve Mısır gibi ülkelerden nitelikli elemanların AB ülkelerinde belli bir süre için çalışmalarına imkân sağlama doğrultusunda. Tabii sonuçta her üye ülke ne kadar göçmen alacağına kendisi karar verme durumunda olacak. Üye olmayan ülkelerden gelecekler için vize işlemleri de bu amaçla kolaylaştırılacak.

AB’nin 2004 ve 2007 yılında genişlemesiyle yüz binleri bulan işgücü eski üye ülkelere akın etti. İngiltere, İrlanda ve İsveç sınırlarını gelecek işgücüne daha önceden açmışlardı. Yapılan çalışmalar bu hareketin ekonomiye olumlu etkilerini göstermekte. Almanya bu konuda henüz eski sıkı kurallardan vazgeçmediği gibi bu durumu AB tarafından kabul edilen son tarih olan 1 Mayıs 2011’e kadar korumak niyetinde. Ancak, Alman ekonomisinin ileri gelenleri özellikle Doğu Avrupalılar için çalışma izni kurallarının hafifletilmesini istiyorlar. Bu baskı karşısında Alman kabinesi kasım ayından itibaren yeni AB üyelerinden gelecek mühendisler için kolaylıklar sağlamayı kararlaştırdı. Fakat üye olmayan ülkelerden gelecekler için aşılmaz engeller devam etmekte. O kadar ki üniversiteler dahi yabancı öğrencileri zorlukla kabul eder durumda.

İşletmeler açısından bakıldığında, iki işletmeden bir tanesi nitelikli eleman sıkıntısı çekmekte. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) hesaplamalarına göre nitelikli eleman sıkıntısı sebebiyle Alman ekonomisi yalnızca geçen yıl 3.5 milyar Euro kaybetti. Ayrıca yüksek nitelikli Alman işgücü de hızla dış ülkelere göç etmekte. 2006 yılında bu rakam 150.000 kişiydi. Hedef bölgeler İsviçre, İskandinavya, Kanada, ABD ve Avustralya olmak üzere 90’lı yıllardan % 60 daha fazla.

Bugüne kadar olduğu gibi niteliksiz işgücünün AB’ye göç etmesini ve yasadışı göçü tümüyle engellemek için bulunan yöntem ABD’deki “Green Card” sistemine benzer bir “Blue Card” sistemi. Bu yöntemle yalnızca yüksek nitelikli işgücünün gelmesi sağlanacak. AB Adalet Komiseri Frattini’ye göre özellikle Almanya’nın nitelikli işgücüne ihtiyacı var. Avrupa’ya göç edenlerin % 85’i eğitimsiz, buna karşılık ABD’ye göç edenlerin % 50’si nitelikli. Frattini’ye göre Avrupa göçü bir yük olarak görmek yerine nitelikli insan göçünü teşvik etmeli. Frattini’nin “Mavi Kart”ı ile AB’ye gelecek nitelikli çalışanlar asgari ücretin üzerinde kazanç sağlayacakları gibi en az iki yıllık çalışma iznine de sahip olabilecekler. Bu süreden sonra yeniden iki yıllık bir uzatma ve başka bir AB ülkesinde çalışma mümkün olacak... Nüfuslarının yaşlılığı dolayısıyla Almanya, İtalya ve Macaristan göçmen kabul etmek zorunluluğunda. Tüm AB’nin önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyon nitelikli göçmene ihtiyacı olduğu hesaplanmakta.

Tahminlere göre bugün AB ülkelerinde 4,5-8 milyonu yasadışı olmak üzere 18.5 milyon yabancı göçmen bulunmakta. Bir yıl kadar önce Almanya İçişleri Bakanı Schaeuble ve o zamanki Fransız meslektaşı Sarkozy zamanla sınırlı bir göçe taraftar olmuşlardı. “Dönüşümlü göç” bir taraftan AB ülkelerine olan göçü düzenlerken diğer taraftan da yasadışı göçü engelleyecekti. En fazla beş yıl sonra geri dönüş sağlanacak ve aileler göç edilen ülkeye kabul edilmeyeceği gibi, dönüşten sonra sosyal sigorta sisteminden tümüyle çıkılacaktı. Göçmen gönderen ülkelerle yapılacak anlaşmalarla bu ülkeler gönderdikleri işgücünü geri almayı taahhüt edeceklerdi. 1960’lı yılların başında aynı yöntemle başlayan Avrupa’ya işgücü kaçışı olmuş ve dönüş yüzdesi, çok düşük seviyelerde kalmıştı. Bu defa ne kadar başarılı olunacağı da büyük bir soru işareti.

23 Ekim 2007 tarihinde konuyla ilgili yasa taslağı AB Komisyonu’na sunulacak. Almanya’da özellikle muhafazakâr çevreler bu düzenlemeyle birlikte büyük bir göçmen akının gerçekleşeceğini ve işverenlerin kendi ülkelerindeki insan kaynaklarını geliştirmektense daha ucuz ve kolay olduğu için nitelikli göçmenleri istihdam etmeyi tercih edeceklerini ileri sürüyorlar.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 02.11.2007)

GÜNDEM