BASINDAN YAZILAR
SGK Denetmenlerinin Hakları Verilmesi Gerekmez Mi? / Vedat İlki - MuhasebeTR

SGK Denetmenlerinin Hakları Verilmesi Gerekmez Mi? / Vedat İlki

 SGK görevli denetmenler 1 yılı doldurduklarında hızla kurumdan ilişiğini kesiyor  veya  3 yılı tamamlayarak ayrılıyor.

Denetmenler KPSS hazırlanıyor,diğer kamu kurumlarında görev alıyorlar.

Bugünlerde SGK ortalama denetmen aylıkları 3 Bin TL. üzerinde ödenmektedir.

Son yıllardaki etkin denetimler sonucu %52 üzerinde olan kayıt dışılığın % 32'lere kadar düştüğüne dikkat çeker isek, görevlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Emeklerinin karşılığını tam olarak nedense alamıyorlar.

Ülkemizde 3 çalışanın 1'i kayıt dışı
2015  yılı verilerine bakıldığında  2002 yılında yüzde 52 seviyesinden yüzde 32’ye geldik. Her 100 çalışanlar 32’si kayıt dışı çalışıyor. 3 çalışandan biri kayıt dışı durumunda. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı, erkeklere göre daha fazla olduğunu görünüyor.Özellikle ev hizmetlisi olarak çalışanlarda,onunda önlemi yasal düzenleme ile alındı. 2 kadın çalışımızdan biri sigortasız çalıştırılırken, erkeklerde bu oran daha düşük seyirde. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı yüzde 48.44, erkeklerde ise yüzde 29.29 olarak belirlendi.

Bugüne kadar 1300 Sosyal Güvenlik Denetmeni alınmış,zaman içerisinde 1/2 fazlası SGK ayrılmış,başka kamu kurumlarına geçmiştir.

DENETMENLER REHBERLİK YAPAR

“Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı” kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamın azaltılması maksadıyla rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail SEVİNÇ’ in talimatıyla, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik olarak Mart ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından Ankara’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı oteller ziyaret edildi.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ziyaretlerinde,

Ø  İşveren ve çalışanlara sosyal güvenlik konusunda; 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalılığın bir hak ve yükümlülük olduğunu, bunları ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmenin mümkün olmadığı ile kayıt dışı istihdamın önlenmesi,

Ø  İş kazaları ve meslek hastalıkları,

Ø  İş sağlığı ve güvenliği konularında rehberlik hizmetinde bulundular.

SGK tarafından uygulanan cezalar çok ağır olduğundan, sigortalı çalıştıran işyerlerini zor durumda bırakacak derecededir. Dolayısıyla bu cezalarla karşılaşmamak adına işverenlerin işçileri ile ilgili yasal yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmeleri gerekmektedir.

DENETMENLERİN DÜŞÜK  ÖZLÜK HAKKI  VAR

İş ve işlem yükü oldukça ağır,bağımsız denetimden uzak,fiziksel ortamlar yetersiz kalmaktadır.

Fakat özlük hakları yönünden özellikle Temsil/Görev/Makam tazminatı verilmediği için ,SGK müfettiş ve SGK uzmanından az maaş almaktadır.

İleride emekli olacağı zaman SGK Müfettiş ve uzmanına göre düşük emekli aylılığı ile karşı karşıya kalacaktır.

Ek göstergesi 2200 fazla olmadığı için diğer tazminatları düşük kalmaktadır.

SGK Denetmeni tıpkı Müfettiş ve SGK Uzmanı gibi 3 yıllık yardımcılığı,yeterlilik sınavı ve tezi yer almaktadır.

Tüm bu zorluklara karşılık ileride emekli aylığı tıpkı SGK memur aylığı ile eşit olacaktır.

Ekim 2008 öncesi göreve başlayan bir denetmen emekli olduğunda bugün itibarı ile;

SGK 25 YIL ÜNİVERSİTE MEZUNU DENETMEN OLARAK ÇALIŞMIŞ EMEKLİ MAAŞI İKRAMİYESİ

     

¼  GÖSTERGESİ 1500 EKGÖSTERGESİ 2200

     

Gösterge aylığı

1500

0,083084

124,63

Ek gösterge aylığı

2200

0,083084

182,78

Kıdem aylığı

500

0,083084

41,54

ÖHT

789,298

0,85

670,90

Taban aylığı

1000

1,300540

1.300,54

 

 

Toplam EKEK

2.320,40

MAKAM/GÖREV TAZMİNATI

0

0,000000

0,00

EMEKLİ AYLIĞI

ABO:50+25=75

EKEK*0,75

1.740,30

MAKAM/GÖREV TAZMİNATI

 

 

0,00

EMEKLİ AYLIĞI

 

 

1.740,30

%4 EK ÖDEME

 

 

69,61

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ

 

 

1.809,91

İKRAMİYE

EKEK*25

58.009,90

 

 

ŞİMDİ AYNI TABLOYU 3600 GÖRE YAPALIM

Gösterge aylığı

1500

0,083084

124,63

Ek gösterge aylığı

3600

0,083084

299,10

Kıdem aylığı

500

0,083084

41,54

ÖHT

789,298

1,45

1.144,48

Taban aylığı

1000

1,300540

1.300,54

 

 

Toplam EKEK

2.910,29

MAKAM/GÖREV TAZMİNATI

0

0,000000

0,00

EMEKLİ AYLIĞI

ABO:50+25=75

EKEK*0,75

2.182,72

MAKAM/GÖREV TAZMİNATI

 

 

0,00

EMEKLİ AYLIĞI

 

 

2.182,72

%4 EK ÖDEME

 

 

87,31

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ

 

 

2.270,03

İKRAMİYE

EKEK*25

72.757,31

 

 

GÖSTERGE 2.200-3.600 ÇIKMASI DURUMUNDA FARKLAR

2200 GÖSTERGE

 

3600 GÖSTERGE

FARK

Gösterge aylığı

124,63

124,63

0

Ek gösterge aylığı

182,78

299,1

116,32

Kıdem aylığı

41,54

41,54

0

ÖHT

670,9

1.144,48

473,58

Taban aylığı

1.300,54

1.300,54

0

 

2.320,40

2.910,29

589,89

MAKAM/GÖREV TAZMİNATI

0

0

0

EMEKLİ AYLIĞI

1.740,30

2.182,72

442,42

MAKAM/GÖREV TAZMİNATI

0

0

0

EMEKLİ AYLIĞI

1.740,30

2.182,72

442,42

%4 EK ÖDEME

69,61

87,31

17,7

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ

1.809,91

2.270,03

460,12

İKRAMİYE

58.009,90

72.757,31

14.747,41

 

Ekim 2008/Sonrası ilk defa denetmen olanlar ise OAK X ABO ile eski memura göre biraz daha şanslı olsa da ABO'su 25 Yıl çalışır ise %50 olarak dikkate alınacaktır.

Denetim hizmeti yaparak 3600 gösterge ,denetim tazminatı mağduriyeti düzeltilmedikçe SGK Denetmenleri  SGK  kalmaz.

MEMNUNİYETİ  %100 ÇIKARMAK BAKANLIĞIN ELİNDE

Bundan iki yıl önce yapılan ankette ortaya çıkan sonuçlar bugünde devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları arasında yapılan anket çalışmasında, ankete katılan 390 katılımcının;

ü  %78'den fazlasının Sosyal Güvenlik Denetmenliği mesleğini çok önemsediği ve işini severek yaptığını ortaya koyuyor

ü  %68'den fazlasına göre Sosyal Güvenlik Denetmenliği iş tatmini yüksek bir meslek.

ü  Meslekleri hakkındaki tüm bu olumlu kanaatlerine rağmen aynı katılımcıların % 94'ü başka kurumlara geçmeyi düşündüklerini ifade ediyor.

ü  Başka kurumlara geçmeyi düşünenlerin % 95'i buna neden olarak 'A kadro bir meslek olmasına rağmen yetersiz özlük haklarını', % 82'si 'maaşın düşük olmasını', % 48'den fazlası çalışma koşullarının yetersiz oluşunu, %31'i iş yükünün fazla olmasını ve % 19'u da iş tatminini ifade ediyor.

CANLARI TEHLİKE DE ÖLÜM İLE BURUN BURUNA ÇALIŞIYOR

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenler Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim işlerinin % 90'ından fazlasını büyük bir özveriyle ve kimi zamanda canını tehlikeye atmak pahasına önemli riskler alarak yerine getirdiklerini belirtiyor.

ü  Anne-babadan aylık alabilmek için boşandığı halde boşandığı eşiyle birlikte yaşayanların tespiti,

ü  İşyerleri ve işverenlerin defter ve belgelerinin incelenmesi,

ü  Ölen sigortalının ana ve babasının geçimlerinin sağlığında sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığının tespiti,

ü  Sigortalının çalışmasının fiili olup olmadığının tespiti,

ü  Tescilli işyerlerinin sahte olup olmadığının tespiti,

ü  Oda kayıtlarının incelenmesi,

ü  Ülkemiz bakımından da hayati önemi haiz bulunan kayıt dışı istihdamla mücadele yani Alo 170 hattı veya dilekçeyle yapılan ihbar ve şikayetlerin incelenmesi ,

ü  Hastane ve Eczane denetimleri,

ü  Kurum içi hizmetler.

Not:

(*)Tablolar 2008 öncesi göreve başlayanlar dikkate alınmıştır.

(Kaynak: alitezel.com | 09.12.2015)

GÜNDEM