BASINDAN YAZILAR
Tevfik GÜNGÖR - Hükümet, KDV iadesini sınırlamaya kararlı - MuhasebeTR

Tevfik GÜNGÖR - Hükümet, KDV iadesini sınırlamaya kararlı

Bütçeye gelir arayışında, KDV ve ÖTV'ye zam çalışmaları yapılırken hükümet KDV iadesini sınırlama çabasına girmiş görünüyor.

Ücretliye KDV iadesinin önce sınırlandırılması,sonra kaldırılması ile başlayan gelişmeler, şimdilerde ihracatçıyı ve üreticiyi de olumsuz etkileyecek görünüm aldı.

İlk gelişme ihracatçıların sorgulanmaya başlanması. İkinci gelişme üreticiye sağlanan KDV alacağı mahsubu sınırlandırılması.

Maliye Bakanlığı bu yıl için büyük bölümü ihracatçıya olmak üzere 15.9 milyar YTL'lik KDV iadesi öngörmüştü.

Ankara kaynaklı haberlere göre bu rakamın 19.2 milyar YTL'yi aşacağının anlaşılması üzerine Maliye Bakanlığı, 200 ihracatçı firmada inceleme başlattı.

İhracatçıya ödenen KDV iadelerindeki artışın, ihracat artışının 12-13 puan üzerine çıkması, Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Basında yer alan haberlere göre ilgili birimler, KDV iadeleri için geniş çaplı bir tarama yaptı. Bu taramada, bu yıl, geçen yıla göre çok yüksek iade alan firmalara bakıldı. Bu firmaların yurtiçi satışları ile ihracat rakamları irdelendi. Diğer risk analizlerinin de yapılmasının ardından, ilk aşamada KDV iadesi incelemesine tabi tutulacak 200 firma belirlendi. 160 firma hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince, 40 firma ise maliye müfettişlerince incelemeye alındı. Çalışmaların 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

İnceleme konusundaki bu gelişmelere ek olarak başlatılan diğer çalışma, KDV iadesinin sınırlandırılmasını hedef alıyor.

Maliye Bakanlığı KDV uygulamasında vergi iadelerinin, toplam KDV gelir tahsilatının yüzde 45.3'üne ulaştığı tespiti üzerine, gelecek dönemde bunu engellemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hedef aldı.

KDV iadelerinin, kişinin vergi borçları dışındaki diğer borçlarına mahsup edilmesi yönündeki uygulamayı kaldıracak bir tebliğ hazırlandı. Tebliğin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Maliye, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde düzenlenen iade alacaklarının vergi borçları dışındaki diğer alacaklara mahsubunu sağlayan uygulamaya son verecek.

Yürürlükteki mevzuat, iadelerin "mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin nakden iade edileceği" şeklinde.

Yeni tebliğle iadelerin mükellefin sadece vergi borcuna mahsup edilmesi sağlanması öngörülüyor

Maliye'nin 2008 yılı bütçe tasarısında KDV geliri 48.2 milyar YTL, iadeleri ise 16.6 milyar YTL olarak hedeflendi. 2007 yılı bütçesinde 19.2 milyar YTL olan iade rakamı (KDV gelirinin iadeye giden miktar) 2008 yılı bütçesinde yüzde 10.8'lik bir azaltma ile 16.5 milyar YTL'ye düşürüldü. Demek ki 2008 yılında üretici mükellef en az bu büyüklükte bir KDV'yi Maliye'den tahsil edemeyecek.

 

2008 bütçe tasarısında KDV iade rakamı düşürüldü

(Milyon YTL)

2007 2008

2007 Revize Bütçe

(Milyon YTL) bütçesi Bütçesi tasarısı

Vergi gelirleri 158.153 151.056 171.206

KDV geliri 49.783 42.500 48.152

. Dahilde alınan KDV 20.200 16.500 17.652

. İthalde alınan KDV 29.583 26.000 30.500

İadeler 15.889 19.228 16.594

KDV iade/KDV gelir 31.9 45. ??? 34.5

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 24.10.2007)

GÜNDEM