BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimi Eğitim Kurumlarında Bürokrasi Azalıyor / İsa Karakaş - MuhasebeTR

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimi Eğitim Kurumlarında Bürokrasi Azalıyor / İsa Karakaş

 İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimi eğitim kurumlarında bürokrasi azalıyor.

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Kurumu yetki belgesi almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar.

E-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.” hükümleri kapsamında Eğitim Kurumu yetki belgesi almak üzere İş sağlığı ve güvenliği Genel Müdürlüğüne yapılacak müracaatlar 01/12/2015 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Böylece bu işlemlerde bürokrasi azalacaktır.

(Kaynak: isakarakas.com.tr | 06.11.2015)

GÜNDEM