BASINDAN YAZILAR
2016 Yılında İşçi ve Esnaf Emeklisinin Yüzü Gülecek Mi? / Vedat İlki - MuhasebeTR

2016 Yılında İşçi ve Esnaf Emeklisinin Yüzü Gülecek Mi? / Vedat İlki

Seçimler yaklaştıkça vaatler havada uçuşur oldu.

Bugünlerde hatırlanan emekliler için maaş anlamında pembe tablolar çizilir,uygulamaya gelindiğinde bütçe,kaynak gibi nedenlerle zamlar güdük tutulur,kısaca zam miktarı sadece tadımlık olur,doyumluk olmaz.

Türkiye'de asil , bir de emekli isen yarı aç ,yarı tok olmamak adına yaşar gidersin.

Sözüm ona yıllardır AB gireceksin diye avuturlar,ardından AB üye ülkelerin emeklileri ile aynı kefe de yer alamazsın.

Son bir yılda başta enflasyon baskısı ve seçim belirsizliği nedeni ile Gıda fiyatlarında artış,Kira ve diğer girdilerde artışa göz attığımızda emekli aylıklarının yetersiz olduğunu görmekteyiz.

EMEKLİLER GEÇİNEMİYOR

TÜİK'in 2014 Eylül ile 2015 yılı Eylül ayı gıda fiyat istatistiklerine göre, mercimekte yüzde 35,49, dana etinde yüzde 24,78, yumurtada yüzde 15,10, zeytinyağında yüzde 99,35, çayda yüzde 20,67, dolmalık biberde yüzde 37,97, taze fasulyede yüzde 27,27, patlıcanda yüzde 44,94, fındık içinde yüzde 38,23 artış olmuştur.

Emekli aylıkları ve artışları ise bu artışın gerisinde kalmıştır.

%14 bulan gıda artışa rağmen,%10 gibi emekli aylığı artışı harcamalara yetmemiştir,emeklinin bütçesi açık vermiştir.

AÇ KALMIŞ DİĞER İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIŞTIR

Temel ihtiyaçları olan gıda harcamalarından keserek, diğer zorunlu harcamaları olan kira, ulaşım, yakıt, elektrik, su, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamak zorunda kalmıştır.

Açlık sınırı 1.400 TL ulaştığı ülkemizde emekliler için uygun görünen maaşlar ortalama 1.100 TL geçmez.

EMEKLİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA

Her 3 emekliden 1’i çalışmak zorunda
Emekli olup çalışanların oranı yüzde 33. Emekli ve çalışan fertlerin işteki durumları incelendiğinde; yüzde 26.6’sının ücretli maaşlı, yüzde 7.6’sının yevmiye ile bir işte çalıştığı, yüzde 11.5’inin işveren, yüzde 49.2’sinin kendi hesabına çalışan ve yüzde 5.2’sinin ise ücretsiz aile işçisi olduğu görüldü.
Bu fertlerin yüzde 39.1’i tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 15.1’i toptan ve perakende ticaret, yüzde 12’si imalat, yüzde 8.5’i ulaştırma ve depolama, yüzde 5.4’ü inşaat, yüzde 4.2’si ise konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe çalıştı.
Bunların dışında kalan sektörlerde çalışan emeklilerin oranı ise yüzde 15.6 oldu. Emekli olup, çalışmaya devam edenlerin yüzde 30.4’ü 65 ve daha yukarı yaştaki fertlerden oluşuyor.
Emekli olan fertler yaş gruplarına ve cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin yüzde 40.7’sini, kadınların ise yüzde 41.5’ini 55-64 yaş grubundaki fertlerin oluşturarak ilk sırada yer aldığı, bu grubu erkeklerin yüzde 26.9’unu, kadınların ise yüzde 32.2’sini oluşturan 45-54 yaş grubundaki fertlerin takip ettiği görülmüştür.
EMEKLİ YEMEKLİ OLMAK İSTER

Emekli önümüzdeki yıllarda yemekli olmak istiyor.

Sofrasında tenceresi kaynayan, emeklinin onuruna, gururuna, şerefine yakışacak şekilde yaşamak, ele güne muhtaç duruma düşmemek istiyor.

Her 10 emekliden 3'ü mutlak suretle yardıma muhtaç hale gelmiştir.

Mevcut emeklilerin yüzde 25’i çeşitli kurumlardan, yüzde 38’i belediyelerden yardım alır (kuru gıda ve yiyecek) vaziyetteler.

Kısaca emekliler yarı aç,yarı tok olmayan bir yaşamı unutmak istiyor.

(Kaynak: alitezel.com | 19.10.2015)

GÜNDEM