BASINDAN YAZILAR
Ölen İşçinin Yakınlarına İki Aylık Maaş Ödenecek / Arif Temir - MuhasebeTR

Ölen İşçinin Yakınlarına İki Aylık Maaş Ödenecek / Arif Temir

 İşçi ile işveren arasında kurulmuş olan iş sözleşmesi işçinin ölümü ile kendiliğinden sona ermektedir. Sözleşmenin ölüm sebebiyle sona ermesi ile birlikte 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanuna göre ölen işçinin yakınlarına işveren para ödeyecek. İşveren, işçinin ölmesi nedeniyle söz konusu parayı işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak ödemesi gerekiyor. Bu düzenleme 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni Türk Borçlar Kanunundaki bu düzenlemenin benzeri 4857 sayılı İş Kanununda bulunmuyor. Yeni Türk Borçlar Kanunu ile getirilen bu düzenlemeden bazı işçi ve işverenlerin bilgisi olmayabilir. 

 Aylık ücret tutarında ödeme 
Ödemenin miktarı ölen işçinin çalışma süresine göre belirleniyor. Buna göre ölen işçinin hizmet süresi 5 yıldan az sürmüşse bir aylık ücret tutarında; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapılacak. Ölüm sebebi ile ödeme kıdem tazmiatı yerine geçer mi? İşçinin ölümüne bağlı olarak  yakınlarına yapılan ödemenin kıdem tazminatı ile bir ilgisi bulunmuyor. Bu ödemenin ölen işçinin diğer hakları ile ilişkilendirilmeden işçinin bakmakla yükümlü olduğu eşine ve ergin olmayan çocuklarına, bunlar yoksa  bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasına veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere  yapılması gerekiyor. 
 Uygulama kimleri kapsıyor? 
 Bilindiği üzere çalışma hayatında gazeteciler için 5953 sayılı Basın İş Kanunu, gemi adamları için 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve işçiler için 4857 sayılı İş Kanunu uygulanıyor.  Gemi adamları ve işçilerin ölümlerinde kanunlarında ölüme bağlı bir ücret ödemesi öngörülmediğinden bunlara yukarıda belirtilen ödemenin yapılması gerekiyor. Gazeteciler için  5953 sayılı Basın İş Kanununda ölüme bağlı bir ödeme öngörülmüştür.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 09.10.2015)

GÜNDEM