BASINDAN YAZILAR
İşçinin Rapor Parası / Resul Kurt - MuhasebeTR

İşçinin Rapor Parası / Resul Kurt

 İş Kazası, Meslek Hastalığı, Doğum veya Hastalık halinde sigortalının doktor raporuyla istirahatli kaldığı sürede kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Hastalık halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere ve diğer hallerde de istirahat süresince her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için:

a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, (sigortalı olarak çalışıyor veya işten çıkmışsa 10 günlük sürenin geçmemesi)
b- İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
c- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,
gerekmektedir. Ancak İş Kazası ve Meslek Hastalığı'nda 90 günlük sigortalılık şartı aranmaz.

Yani İş Kazası ve Meslek Hastalığı'nda bir gün dahi prim ödenmiş olsa tüm sosyal güvenlik haklarından bilfiil faydalanır.

Doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için:

a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,
gerekmektedir.

Doğum istirahati 1/10/2013 tarihinden itibaren SGK ile sözleşmesi olmayan özel hastanelerden de alınabilmektedir.

Torba kanunla “Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değişiklik yapılarak doğum öncesi 8 (7x8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7x10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Geçici iş göremezlik ödenek hesabına esas tutulan devrede prim ve ikramiye gibi ödemelerin bulunması halinde, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise, ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca yüzde 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamayacaktır.

Burada sosyal güvenlik sistemimizdeki büyük bir haksızlığı belirtmekte fayda var. Sigortalıya yapılan prim, ikramiye vb. ödemelerin sadece yüzde 50’lik tutarının geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında dikkate alınması sigortalıları mağdur etmektedir. Mutlaka geçici iş göremezlik ödenek hesabına esas tutulan devrede prim ve ikramiye gibi ödemelerin ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca yüzde yüzünün dahil edilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 02.10.2015)

GÜNDEM