BASINDAN YAZILAR
Gurbetçilerin Emekliliği Çözüldü! / Resul Kurt - MuhasebeTR

Gurbetçilerin Emekliliği Çözüldü! / Resul Kurt

 Okurumuz Mustafa Kaya, “Merhabalar Resul Bey, ben yurtdışında çalışıyorum emekliliğim de geldi. Ödemeyi de yaptım. Ancak bir türlü emekli olamıyorum. Bizler için kanun çıkma ihtimali var mı? Müracaat etsek veya mahkemeye versek bir sonuç alabilir miyiz” diyor.

Esasen hangi nedenle emekli olunamadığı açık bir şekilde belirtilmiş olsaydı daha sağlıklı bir cevap yazabilirdik. Ancak yurtdışında yaşayan gurbetçiler için sigorta başlangıç tarihinden kaynaklanan sorunlar vardı ve bu sorunlar 6552 sayılı Torba yasa ile çözüldü. Yapılan düzenleme ile bazı ülkelerdeki sigorta başlangıç tarihi Türkiye’de sigorta başlangıcı sayılmaya başlanmıştır. 6552 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir” hükmü ile sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe giriş tarihi, Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden önce ise Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

Ülkemiz ile imzalanmış sözleşmelerde, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır hükmü olan ülkeler; 1) Almanya, 2) Arnavutluk, 3) Avusturya, 4) Azerbaycan, 5) Belçika, 6) Bosna Hersek, 7) Çek Cumhuriyeti, 8) Fransa, 9) Gürcistan, 10) Hırvatistan, 11) Hollanda, 12) İsviçre, 13) Kanada, 14) Kebek, 15) KKTC, 16) Lüksemburg, 17) Makedonya ve 18) Slovakya’dır.

Bu hüküm bulunmayan sosyal güvenlik anlaşmamız bulunan diğer ülkeler ise Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Romanya, Sırbistan’dır.

Ayrıca Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında hizmet birleştirilmesi yapılan İspanya, İtalya ve Portekiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki çalışmaları ilk işe giriş tarihi kabul edilmeyecek, Türkiye’deki ilk sigortalılık tarihinden önceki bu ülkelerde geçen çalışma süreleri için borçlanılan gün sayısı kadar geriye gidilerek ilk işe giriş tarihi bulunulacaktır.

Dolayısıyla sosyal güvenlik anlaşmalarında bu yönde hüküm olmayan ülkelerdeki sigorta başlangıç tarihi kabul edilmemektedir.

***

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı’nda yeni dönem başlıyor

Çalışma hayatı ve iş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından biri iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır. 

İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, İK Uygulamaları, gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

İşte piyasanın bu ihtiyacını karşılayacak ve nitelikli personel yetiştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde program koordinatörlüğünü yürüttüğüm ‘İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı’ açılmıştır.

Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi ile Kurt ve Koçak Danışmanlık işbirliğiyle ‘İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı’nda yeni dönem açılmış olup, eğitim 10 Ekim 2015 tarihinde başlayacak.

Şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu Bireysel İş Hukuku (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin, İş Güvencesi, Fazla Çalışma Vb) Toplu İş Hukuku (Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Ve Grev Lokavt Konuları Vb.) Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları, İnsan Kaynakları Uygulamaları gibi temel alanları kapsayan program topla

(Kaynak: Star Gazetesi | 01.10.2015)

GÜNDEM