BASINDAN YAZILAR
Kurban Bayramı’nda Çalışanlar Ne Kadar Ücret Alırlar? / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

Kurban Bayramı’nda Çalışanlar Ne Kadar Ücret Alırlar? / Özgür Erdursun

 Çalışma hayatında bayram mesai ücretleri işçi ve işverenler için bilinmesi gereken önemli bir konudur. Bayramda çalışan asgari ücretli bir kişi Kurban Bayramı’nda 273,15 TL daha fazla ücret hak eder ve toplamda 1.273,69TL alır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılacaktır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının alınması gereklidir. 

4857 sayılı İş Kanununun 47’nci maddesi uyarınca; ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenecektir. 

Eğer işçiler tatil yapmayarak çalışırlarsa çalışılan her gün için bir günlük ücreti ayrıca ödenmek zorundadır. İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. İşçinin tatil ücreti iş karşılığı olmaksızın yasal olarak yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret, çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir. 

Asgari ücretin net tutarı aylık 910,43 TL’dir. Günlük net 30,35 TL’dir. Günlük ücreti 30,35.-TL olan işçiye bayram tatilinde çalışmasa bile tatil ücreti olarak 30,35.-TL ödenir. Tatilde çalışması halinde ise normal ücreti olan 30,35.-TL ve bayram mesaisi olarak da 30,35.-TL olmak üzere toplam 60,70.-TL ödenecektir.  Kurban Bayramı 4 gün, ayrıca arife yarım gün toplam 4,5 gündür. Ramazan Bayramı’nda çalışan kişiye 273,15 TL fazla ödeme yapılır. Asgari ücretle çalışan bir kişi 1000,54 TL AGİ dahil maaş alır. Bu rakama bayramda çalıştığı için 273,15 TL eklenir, asgari ücretle çalışan bir kişi toplamda 1.273,69 TL ücret hak eder. Asgari ücretin üzerinde bir rakamla çalışanlar aynı hesaplama şekliyle alacakları ücreti hesaplayabilirler.

 

RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN

YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PERŞEMBE

ULUSAL EGEMENLİK VE

ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK

VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ 1/2 GÜN 16 TEMMUZ PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 17 TEMMUZ CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 18 TEMMUZ CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 19 TEMMUZ PAZAR

ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ 1/2 GÜN 23 EYLÜL ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 24 EYLÜL PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 25 EYLÜL CUMA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 26 EYLÜL CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 27 EYLÜL PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM-29 EKİM ÇARŞAMBA-PERŞEMBE

 

BİLGİ: Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında meydana gelen kazalar iş kazası sayılacaktır. Burada önemli olan işverence sağlanan bir taşıtın bulunması ve sigortalıların işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri keyfiyetidir. İşverenin kiraladığı bir minibüs veya işyerine ait servis aracı ile sigortalıların sabah evlerinden işyerine, işin bitiminde de işyerlerinden evlerine getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazası, tam olarak durmamış araçtan sigortalının inerken düşerek yaralanması veya araç içinde herhangi bir nedenle meydana gelen olay iş kazası sayılması gerekmektedir. Ancak, sigortalının işe gitmek için bindiği servis aracından indikten sonra yolun karşı tarafında bulunan işyerine geçmek için yolu geçerken uğradığı trafik kazası, sigortalının getirilip götürülme hali sona ermesi nedeniyle iş kazası sayılamayacaktır.

 

SORU: Özgür Bey, 06.09.1999 tarihinde sigortalı oldum. 15 yıl 3600 günle işten ayrılıp kıdem tazminatı almak istediğimi işverene ilettiğimde istifa dilekçesi yazmamı daha sonra da tazminatımı alabileceğimi söyledi, bu durumda ne yapmam gerekir. Bekir SANCAK

 

CEVAP: Bekir Bey, istifa yazısı yazarsanız kıdem tazminatınızı alamazsınız. Siz şu şekilde bir dilekçe yazarsanız tazminatınızı alabilirsiniz: ‘’06.09.1999 tarihinde sigortalı oldum. 1475 sayılı kanunun 14 maddesinin 5 bendinde: “5. (Ek bent: 25/08/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladım. Kıdem tazminatımı alarak işten ayrılmak istiyorum.”

(Kaynak: Olay.com | 21.09.2015)

GÜNDEM