BASINDAN YAZILAR
Şehit ve Malûl Çocuklarının Eğitim Yardımı İçin Başvuru Süresi Başladı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Şehit ve Malûl Çocuklarının Eğitim Yardımı İçin Başvuru Süresi Başladı / Şevket Tezel

 Hazineden tahsil edilmek üzere Emekli Sandığı’nca;

  • Şehit ve harp malûllerinin dul ve yetimleri ile,
  • Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve araçlarının neden ve etkisiyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve etkileriyle vazife malûlü sayılan veya ölen jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilerinin dul ve yetimlerine,

aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malûllere uygulanan 40 bin gösterge üzerinden ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı (0,079308) ile çarpımı üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ek ödeme yapılması gerekiyor.

Aynı nedenlerle malûllük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malûllerin hayatta iken malûliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır

 

Malûllük Derecesi    Göstergeler

            1                      40.000

            2                      36.000

            3                      31.000

            4                      28.000

            5                      25.000

            6                      22.000

Malûlün ölümü durumunda ise son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak koşuluyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenmesi gerekiyor.

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini takip eden yılın en geç ilk üç ayı içinde SGK tarafından ek ödeme yapılması gerekiyor. Yani önce sosyal güvenlik kurumundan dul - yetim aylığının bağlanmış olması, sonra da yazılı başvuru gerekiyor.

 

Şehit, Harp Malûlü ve (Ölen)Vazife Malûllerinin Okuyan Yetimlerine Eğitim Yardımı

İşte bu şehit ve (vefat eden) vazife malûllerinin çocuklarına ilgili sosyal güvenlik kurumundan aylık da alıyorlarsa ayrıca eğitim yardımının da verilmesi gerekiyor. İlköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılması için yazılı başvuru gerektiğini belirtelim.

     Bu yardımlar 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile başvuranlara, talepte bulunduğu yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre (0,083084) hesap edilerek başvurularını izleyen ay içinde toptan ödenmesi gerekiyor.

2015-2016 eğitim - öğretim sezonu için bu kapsamda olan şehit ve malûllerin yetim çocuklarından 2015 yılı sonuna kadar ilgili öğretim yılında öğrenci olduklarına ilişkin olarak okullarından alacakları belge ile başvuru yapanlardan;

İlköğretim öğrencisi olanlarına yıllık           : 1.246,26 TL,

Lise öğrencisi olanlarına yıllık                     : 1.869,39 TL,

Yüksek öğrenim öğrencisi olanlarına yıllık :  2.492,52 TL  toptan ödenecek.

Ek ödeme gibi yapılacak bu ödemeler de vergi ve kesintiye tabi olmaksızın ödenmesi gerekiyor.

(Kaynak: alitezel.com | 21.09.2015)

GÜNDEM