BASINDAN YAZILAR
G20 Türkiye Zirvesi Gözden Kaçmasın / Cem Kılıç - MuhasebeTR

G20 Türkiye Zirvesi Gözden Kaçmasın / Cem Kılıç

G20, devlet-lerarası ekonomik işbirliğinin en önemli forumu. G20 üyeleri, global gayrisafi milli hasılanın yüzde 85’ini, global ticaretin yüzde 80’ini ve dünya nüfusunun 3’te 2’sini oluşturuyor. Onuncu G20 Zirvesi, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde 15 - 16 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek.
G20, 1997 Asya ve 1998 Rusya krizinin ardından ilk olarak Maliye Bakanları ve Merkez Bankasıbaşkanlarının bir araya geldiği bir organizasyon olarak ortaya çıktı. Ancak 2008’de yaşanan küresel finans kriziyle birlikte bu toplantıların kapsamı genişletilerek liderler seviyesine çıkarıldı. Küresel finans krizinin aşılmasında, özellikle finansal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve bankacılık sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılmasında G20 önemli bir rol üstlendi.

 


G20 Türkiye’de 

Türkiye liderliğinde bu yıl gerçekleştirilecek olan zirvenin 3 ana gündemi var. Bunlar, kapsayıcılık, uygulama ve yatırım. G20 Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden biri de gelir eşitsizliği. G20 Türkiye Zirvesi’nin hemen öncesinde yapılan araştırma, artan gelir eşitsizliğinin büyüme üzerinde çok ciddi negatif etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor. Bu konu, Türkiye açısından ulusal düzeyde de büyük önem taşıyor çünkü Türkiye G20 ülkeleri arasında eşitsizliğin yüksek olduğu ülkelerden biri durumunda. 

Bir ülkede yaratılan gelirin dağılımının eşit olup olmadığını ölçmek için kullanılan Gini Katsayısı, ‘0’ ile ‘1’ değerleri arasında değişiyor. Bir toplumda gelir adaletli olarak paylaşılmışsa, Gini katsayısı azalıyor ve ‘0’a yaklaşıyor. Aksine gelir adaletsiz şekilde paylaşılmışsa, Gini katsayısı yükseliyor ve ‘1’e yaklaşıyor. Örneğin; toplumdaki tüm geliri sadece bir kişi almışsa, Gini katsayısı ‘1’e eşit oluyor.

Tabloda görüldüğü üzere, gelir eşitsizliğinde lider konumundaki ülkeler, Güney Afrika, Meksika,Çin, Brezilya, Arjantin, Türkiye ve Endonezya. Buna karşılık, göreli olarak daha eşit dağılıma sahip ülkeler, Almanya, Fransa, Kore, Kanada ve İtalya olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: ILO, OECD, IMF, WB; Income Inequality and Labour Income Share in G20 Countries: Trends, Impacts and Causes, 2015.


İlk kez W20 

Bu yıl Türkiye başkanlığında gerçekleştirilen G20 zirvesinde cinsiyet eşitliğine dayalı bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilme hedefine daha da yakınlaşabilmek için Kadın 20 (W20) adı altında yeni bir çalışma grubu kuruldu. 

W20 çalışma grubu kadınların işgücü piyasasına katılımı ve istihdamı ile kadın girişimciliği gibi konularda yapılabileceklerin tartışılması ve somut adımlar atılması için uygun bir platform oluşturacak gibi görünüyor. W20 çalışma grubunun bir sonraki toplantısı 7- 8 Ekim’deİstanbul’da... 


KOBİ Forumu 

G20 Türkiye kapsamında bir diğer önemli adım ise küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) açısından atıldı ve G20 tarihinde ilk Dünya KOBİ Forumu oluşturuldu. KOBİ’ler ilk kez küresel düzeyde seslerini duyurabilecekleri, problemlere çözüm arayabilecekleri bir platforma sahip olacaklar.

G20 kapsamındaki bir diğer çalışma grubu, Gençlik 20, (Y20). Her yıl G20 programı kapsamında dönem başkanı olan ülkenin himayesi altında Y20 zirveleri düzenleniyor. Özellikle genç işsizliğinin giderek daha kronik ve ciddi bir problem haline dönüşmesi nedeniyle G20, gençlere yönelik çalışmalara özel önem veriyor. 

 

 

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 16.09.2015)

GÜNDEM