BASINDAN YAZILAR
Selim EROL - Yurtdışı borçlanmasında yeni uygulamalar - MuhasebeTR

Selim EROL - Yurtdışı borçlanmasında yeni uygulamalar

Bir önceki 12 Ekim (Cuma) tarihli yazımızda yurtdışı borçlanmasının hangi kuruluşlara ve nasıl yapılacağından bahsetmiştik.
 

Bu gün ise yurtdışı borçlanması sırasında bir çok vatandaşımızın mağduriyetine yol açan ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın şikayet konularına açıklık getiren uygulama değişikliğinden bahsedeceğiz. 6 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre;

-Yurtdışından kesin dönüş şartı yeniden tanımlandı...

-Yurda kesin dönüşten; aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmasının sona ermesi, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almaması anlaşılacaktır.

-Yurda kesin dönüş yapmayanların Türkiye’den yurtdışı borçlanmasına istinaden emekli aylığı alabilmeleri için, yurtdışında çalışmaya son vermeleri, işsizlik yardımı ve her ne adla olursa olsun ikamete dayalı sosyal yardım almamaları gerekmektedir.

-Emeklilik müracaatında istenecek belgeler...

-Tahsis talebinde bulunanlardan; şekli ve içeriği Kurumca belirlenecek beyan ve taahhüt belgesi istenecek. Bununla birlikte, çalıştığı işyerinden ayrıldığını ve işsizlik ve hastalık sosyal sigorta ödeneklerini almadığını gösterir güncel tarihli hizmet belgesi getirmesi talep edilecek.

-Yurtdışında yalnızca ev kadını olarak bulunduğu süreleri borçlanmış olanların tahsis taleplerinde ise şekli ve içeriği Kurumca (SGK) belirlenecek beyan ve taahhüt belgesi alınacak..

Yukarıdaki şartları yerine getirenlerden aylığa hak kazananların aylıkları yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşından başlayacak.

-Yurtdışı borçlanmasında süre serbest...

 -Borçlanma için başvuruda bulunanlar, yurtdışında geçen sürelerinin tamamını veya istediği kadarını borçlanabilecekler. Kısmi borçlanma yapmak isteyenler, borçlanacakları süreleri gün, ay ve yıl olarak belirteceklerdir.

-Yurtdışı borçlanması yapan vatandaşlarımıza borç tebliğ edildikten sonra bu borçları ödemeleri için herhangi bir süre verilmemektedir. İstedikleri zaman ve istedikleri miktarda ödeyebilirler. Borçlarını ne zaman öderlerse ancak o zaman hizmet kazanabilirler.

Borçlanma için yatırılan para geri alınabilecek...

-Yurtdışı hizmet borçlanması yapan ve borcun bir kısmını veya tamamını ödeyen sigortalılar ile ölümleri halinde hak sahipleri aylık talebinde bulunmadıkları sürece, emeklilik müracaatında bulunanlardan aylık bağlanmaya hak kazanmadıkları ortaya çıkanlar da ödedikleri parayı geri isteme hakkına sahip olacaklar. Yurtdışı borçlanması ile emekli olanlara yıllık kontrol geldi...

-Yurtdışı hizmet borçlanması yaparak emekli olan vatandaşlarımız, altı aydan fazla süreyle yurtdışında kalmaları halinde kendilerinden çalışmadıklarına dair her yıl yazı istenecek.

-Aylık tahsisi yapılan kişilerden her takvim yılı içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde güncel tarihli hizmet belgelerini her takvim yılı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kuruluşuna elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekir. Söz konusu belgelerin verilmemesi halinde aylıkları kesilecek. İstene belgeler verilince tekrar aylık bağlanacaktır.

-Yıl içinde aylık tahsisi yapılanların yoklama işlemleri takip eden yıldan itibaren başlatılacak.

-Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca gerekli görülen zaman ve hallerde aylık alanların aylık alma şartlarının devam edip etmediği konusunda re’sen araştırma yapılabilecek. Aylık alma şartlarını yitirdikleri tespit edilenlere yersiz olarak yapılan ödemeler geri alınacak.

-Kısmi aylıklar tam aylığa çevrilebilecek...

-Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine sosyal güvenlik kanunlarına göre kısmi aylık bağlanmış olanlar ile bağlanacak olanlar, diledikleri takdirde yurt dışında geçen ve tam aylık almak için yeterli gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilir.

-Yurt dışında çalışırken ölenlerin kısmi aylık alacak hak sahipleri, ölenin yurt dışındaki tam aylık için yeterli olan gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilirler. Bunların kısmi aylıkları borçlarını ödedikten sonra yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren tam aylığa yükseltilecektir.

Sağlıcakla ve sosyal güvenlikle kalın... FAX: (0 312) 433 59 19

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 15.10.2007)

GÜNDEM