BASINDAN YAZILAR
İşyerinde Gürültüye Dikkat! / Cem Kılıç - MuhasebeTR

İşyerinde Gürültüye Dikkat! / Cem Kılıç

 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca 80 desibelin üzerinde gürültüye maruz kalınan işler, “gürültülü işler” olarak ifade ediliyor. Bu kapsamda, işyerindeki gürültü seviyesinin, işin niteliği uyarınca günlük veya haftalık olarak dozimetrik ölçümle belirlenmesi gerekiyor. Haftalık veya günlük gürültü maruziyet değeri 85db’in üzerinde olan işlerin yapıldığı işyerlerinde, çalışanlar için yılda bir kez işitme testi yapılması zorunluluğu söz konusu.

 


Kimlere zorunlu? 

İşyerinde ölçülen günlük veya haftalık gürültü maruziyet değerinin 80db’in üzerinde olması halinde, çalışanlara kişisel koruyucu donanımların verilmesi, 85db’in üzerinde olması durumundaysa kişisel koruyucu donanımların verilmesi ve kullanılmasının sağlanması zorunlu. 

Eğer işyerinde 85db’in üzerinde ses ölçümü yapılmışsa, bu durumda çalışanların yılda bir kez işitme testine tabi tutulması ve bunun sonuçlarının, işçinin özlük dosyasında saklanması zorunluluğu bulunuyor. Bununla birlikte, 85db’in üzerindeki işlerde çalışanların günlük 7.5 saatten fazla çalıştırılmaması gerekiyor. 

Gürültü ölçümünün, bu kapsamdaki işyerindeki çalışmalar için ayrı ayrı yapılması ve gürültü haritasının çıkarılması şart. İşverenler bu sayede, gürültü düzeyinin 85db’in üzerinde olduğu işler ve bu işlerde kimlerin çalıştığını tespit edilebilecekler. Ayrıca, şayet işyeri hekimi, daha kısa sürede işitme testi yaptırılması yönünde bir değerlendirmede bulunmuşsa, bir yıllık süreden önce de çalışanlar için işitme testleri yaptırılabilir.

 

İlk yardım kurtarır

Resmi Gazete’de 29.07.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “İlk Yardım Yönetmeliği”nin 19. maddesi uyarınca bazı özelliklere sahip iş yerlerinde ilk yardım personeli bulundurma zorunluluğu söz konusu. İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre; 

-  Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

-  Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

-  Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunlu hale getirilmiş durumda.  

İlkyardımcı kişilerin en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Bu kişiler, ilk yardım eğitimlerine katılmaları ve eğitim sonundaki sınavdan başarılı sonuç almaları durumunda 3 yıl geçerli sertifika almaya hak kazanıyor. Bu kapsamda, işverenler tarafından ilk olarak yapılması gereken, çalışan sayısı uyarınca ilkyardımcı ihtiyacının belirlenmesi. Bununla birlikte, çalışanlardan halihazırda ilkyardımcı sertifikası bulunanların belirlenmesi ve bu kişilerin görevlendirilmesi mümkün. Ayrıca, vardiyalı çalışılan işyerlerinde ilkyardımcıların vardiyalara dağıtımı konusu da gözden kaçırılmamalı. 

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 04.09.2015)

GÜNDEM