BASINDAN YAZILAR
Kıdem Tazminatını Dün Alan İşçi Zarar Ederken Bugün Kıdem Tazminatı Alan İşçi Karlı Çıktı / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kıdem Tazminatını Dün Alan İşçi Zarar Ederken Bugün Kıdem Tazminatı Alan İşçi Karlı Çıktı / Vedat İlki

 

Geçerli Olduğu Tarih

Kıdem Tazminat Tavanı

1/07/2015-31/08/2015

3.709,98

31/08/2015 Tarihinde Kıdem Tazminatı alarak ayrılan işçinin 118,39 TL zarar etmiştir.

Örneğin:

İşçi Mehmet 20 yıl çalıştığı işyerinde Kıdem Tazminatı tavanı olarak 20x3.709,98=74.199,60 TL aldı.

1 gün sonra ayrılması halinde 3.828,37x20=76.567,40 TL alacak idi.

Fark:76.567,40-74.199,60=2.367,80

2.367,80/20=118,39 TL. kayıp olan yıllık tutar.

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 3.828,37 TL OLDU

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 3.709,98 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 118,39 TL artışla 3.828,37 TL oldu.

 

     

Geçerli Olduğu Tarih

Kıdem Tazminat Tavanı

 

1 Eylül  2015

3.828,37

 
     
     

KIDEM TAZMİNAT TAVANI VE HESAPLANMASI

 

2015-Temmuz

Aylık Katsayı

0,083084

Taban Aylık Katsayısı

1,30054

En Yüksek D. M. Aylığı Göstergesi

9.500

     

Unsurlar

2015-Eylül

Aylık Gösterge

Veri

EYLÜL

Ek Gösterge

1.500

124,63

Taban Aylık Göstergesi

8.000

664,67

Kıdem Göstergesi

1.000

1.300,54

Tazminat Yansıtma

500

41,54

Kıdem Tazminat Tavanı

215

1.696,99

 

 

3.828,37

 

 

 

Kıdem tazminatı tavanındaki artış, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun ek 70. maddesinde yer alan, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlemesine ilişkin olarak 27.8.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.8.2015 tarih ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleşti.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2015/8057

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8057 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255’ine,

-Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215’ine,

-Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195’ ine,

-Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,

-Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,

-Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85’ine,

-Diğerlerinde %55’ine,”

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bilindiği üzere, 1475 sayılı (eski) İş Kanununun halen yürürlükte olan, kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazandıran nedenlerden birine bağlı olarak sona eren işçiye, işe başladığı tarihten itibaren hizmet sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılıyor.

30 günlük ücret, hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebiliyor.

Ancak toplu sözleşme ve hizmet sözleşmeleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun ek 70. maddesinde,  2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeye göre, en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi, dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı, 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 3.828,37 TL oldu.  

(Kaynak: alitezel.com | 01.09.2015)

GÜNDEM