BASINDAN YAZILAR
Emekliye Aylıktan Kesme Cezası Verilebilir Mi? / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Emekliye Aylıktan Kesme Cezası Verilebilir Mi? / Mehmet Bulut

 Memurluktan emekli olan bir kişi hakkında soruşturma açılır ve aylıktan kesme cezası verilirse ne olur? İşte cevabı…   

İsmine yazımızda yer verilmesini istemeyen bir okurumuz göndermiş olduğu e-postada güzel ve ilginç bir soru sormuş. Okurumuz e-postasında, uzun yıllardır kamuda görev yaptığını, iş ahlakını her zaman ön planda tuttuğunu, yanlış hiçbir işleminin olmadığını, ancak son birkaç yıldır kendisine mobbing uygulandığını, basit sebeplerle hakkında soruşturma açıldığını ve birkaç ay önce emekliye ayrıldığını belirtiyor ve şu soruyu soruyor: “Hakkımda yazılan rapora göre bana aylıktan kesme cezası verilecekmiş. Bu durumda benim emekli aylığımdan kesinti mi yapılacak?”
 Sayın okurum, bir memur görevdeyken hakkında yürütülen bir soruşturma varsa emeklilik veya başka sebeplerle memuriyetten ayrılsa bile söz konusu soruşturma devam eder ve sonuçlandırılır. Hatta memuriyetten ayrıldıktan sonra dahi kişi hakkında geçmişe yönelik disiplin soruşturması açılabilir ve bunun sonucunda da ceza verilebilir.
Ancak verilen cezalar uygulanma açısından memuriyetten ayrılan bir kişi için anlam ifade etmeyebilir.

Ceza konusuz kalır
Örneğin, bir memur için aylıktan kesme cezası veya kademe ilerlemesi cezası verilmesi halinde belli bir süre kamuda idarecilik yapamaz. Eğer memuriyetten ayrılan kişinin tekrar memuriyete dönme durumu varsa bu cezalar bir anlam ifade edebilir. Ama emekli olup tekrar memuriyete dönme durumu yoksa bu cezaların da uygulanabilirliği kalmıyor.
Aynı durum aylıktan kesme cezasının maddi boyutu için de geçerli. Aylıktan kesme cezası, memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Bu doğrultuda aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca emeklilik ile memuriyet statüsü sona ermekte olup, memura verilen aylıktan kesme cezasının kişinin emekli aylığından kesilmesi de söz konusu değil. Sadece bu ceza kişinin özlük dosyasına konulur ve yeniden memurluğa atanması halinde takip eden aybaşında uygulanmaya başlanıp memurluk maaşından kesilir.
Bu sebeple verilecek ceza ile ilgili telaşlanmanıza gerek yok. Emekli maaşınızdan kesinlikle bir kesinti yapılmayacak. 

Memura niçin aylıktan kesme cezası verilir?
Aylıktan kesme cezası devlet memurlarına verilebilen cezalardan birisi ve bir memura bu ceza 657 sayılı kanuna göre şu hallerde verilebiliyor:
1 Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek
2 Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak
3 Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
4 Devlete ait resmi belge, araç-gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak
5 Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
6 Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
7 Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak
8 Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

Tayin isteyen memura müjde
Gazetemiz Meydan’da daha önceki yazılarımızda sıkça memurların bir sorunundan bahsetmiştik. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Yönetmeliği ile tabiri caizse evli memurlara eşinden ayrı yaşama eziyeti yapılıyordu.
Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre; memur eş, memur olmayan eşin bulunduğu şehre tayin isteyebiliyor, ancak bunun için tayin istenen yerde memur olmayan eşin kesintisiz son 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerekiyordu.
Kısacası bir memur başka ilde bulunan memur olmayan birisi ile evlenirse kavuşmak için 3 yıl beklemeleri gerekiyordu.
Bu mesele, memurlarla yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin de ana konularından birisiydi. Nitekim dünkü Resmi Gazete’de bu hususta bir düzenleme yapıldı 3 yıllık kural biraz esnetildi.
Düzenlemeye göre artık memur eşin memur olmayan eş yanına tayin isteyebilmesi için memur olmayan eşin başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olması yeterli olacak. Yani bir bakıma 3 yıllık süre şartı 1 yıla indirilmiş oldu.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 26.08.2015)

GÜNDEM