BASINDAN YAZILAR
İşten Ayrılış Bildirgesinde İnce Ayar Yapıldı / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşten Ayrılış Bildirgesinde İnce Ayar Yapıldı / Vedat İlki

 Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin, işverenler tarafından verildikten sonra 10 gün içinde silinmesi ve güncellenmesi işlemi ile meslek adı ve kodu, ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi her zaman e-sigorta yoluyla işverenler tarafından güncellenebilmektedir. 10 günlük süre geçtikten sonra işverence bildirgenin sehven verilmesi, SGK denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenen raporlarlasilinmesinin istenmesi ya da mahkeme kararı ile silinmesi gereken durumlarda silme işlemi “4/a Tescil Programı”nın “İşten Ayrılış Silme” menüsü aracılığıyla yapılacaktır.

İşverenlerin işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi geçtikten sonraki düzeltme ve güncelleme taleplerinin yapılabilmesi bakımından, işverenin sunduğu belgelerdeki işten ayrılış tarihinin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimle kontrol edilmesi, şüphe ve tereddüt olmaması halinde söz konusu bildirgelerin döküm alındıktan sonra silinmesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin gün, prime esas kazanç ve işten çıkış tarihi bilgilerinin aylık prim ve hizmet belgesi SGK'una verilmemişse işverenden temin edilerek, verilmiş ve işverenin beyanı ile uyumlu ise aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen kayıtlar esas alınarak düzeltilmesi, oluşan idari para cezasının silinen işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi içinde olması halinde komisyon kararı ile kaldırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, işten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihinin 10 günlük süreden sonra SGK'unca düzeltilmesi halinde, işsizlik sigortası ödeneği almak isteyen sigortalılara düzeltilen işten ayrılış bildirgesi ile 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında somut belge ile (ihbar veya kıdem tazminatının ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu vs.) İŞKUR 'a müracaat etmesi yönünde bilgi verilecektir.

Sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. İşverenlerin işten ayrılış nedenine yönelik talepleri buna ilişkin belgelerle müracaat edilmesi halinde değiştirilecektir.

İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesini kendilerine ait diğer bir işyerinden sehven verilmesine yönelik vermiş olduğu dilekçelere istinaden aylık prim ve hizmet bildirgesinde sigortalının bir önceki aya ilişkin çalışmasının işverenin iddia ettiği şekilde olduğunun tespit edilmesi halinde “(4/a) Tescil Programı”nın “İşten Ayrılış Bildirgesi” menüsünden işyeri numarasının güncellenecek, bu düzeltmeden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

03/06/1966 yılında doğdum.İlk defa 01.10.1985 yılında SSK oldum.1530 gün prim ödedim.01/1993 yılında bugüne kadar Bağ-Kur ödedim.8250 gün kadar.Toplamda 9780 günüm vardır.Tahsis için müracaat ettim.51 yaşında emekli olursun dediler.Gıdacı

SGK Tahsis servisi inceleme yaparken 01/06/2002 tarihine göre Bağ-Kur hizmet süreleri tespit edilir.

SSK göre 23/05/2002 tarihinde hizmet süreniz göre 25 yıl için 23/05/2002-01.10.1985=22.07.16yıl

23.05.2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis talep tarihindeki en az

Sigortalılık süresi

Yaşı

Gün Sayısı

 

Erkek

 

Erkek

 

Erkek

 

15 yıl 6 ay-17 yıl

 

25

 

49

5300

 

24.05.1985-23.11.1986

   

 

SSK şartı ile 49 yaşında emekli olabilirdiniz.Fakat 2829 göre son yedi yıl içinde 1260 gün Bağ-Kur olduğundan 01/06/2002 tarihine göre tabloya bakacağız.

06/2002-01/1993=05ay 9 yıl+SSK 3ay+4 yıl=08ay+13 yıl süre toplamınız var.

25 yılı tamamlamaya kalan süre;

12.24-08.13=04ay+11 yıl

Tabloya baktığımız da;

Bağ-kur’a bağlı erkekler için 01.06.2002 tarihiyle

Prim Yatırılması Gereken Süre

Emekli Olacakları Yaş

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre

Erkek

Erkek

11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az

25

51

 

 

SGK Tahsis doğru cevap vermiş, SSK şartlarına göre değil, Bağ-Kur'dan 03/06/2017 tarihinde emekli olacaksınız.

(Kaynak: alitezel.com | 18.08.2015)

GÜNDEM