BASINDAN YAZILAR
Ev Hizmetlisi Çalıştıranlar Teşvikten Yararlanabilir / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Ev Hizmetlisi Çalıştıranlar Teşvikten Yararlanabilir / Şevket Tezel

 Ev hizmetlerinde ayda 10 ve daha fazla gün sigortalı çalıştıranların bu işleminin 6552 sayılı Kanun ve 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren çıkartılan Tebliğ ile koşulları ortaya konmuş ve kolaylaştırılmıştı. Öyle ki bunların e-bildirge şifresi almalarına gerek olmadığı gibi işyeri tescili TC kimlik numarası üzerinden yapılacağından SGK’ya bilgi ve belge verilmesine de gerek bulunmuyor.

Kimleri Kapsıyor?

Yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, temizlik, ütü, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki fertler tarafından yapılması işlerinde gerçek kişi işverenler tarafından çalıştırılacaklar bu kapsamda bulunuyor.

Ödenecek Primler

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekleri prim tutarı asgari ücret üzerinden normalde,

01/04/2015-30/6/2015 tarihleri arasında 30 gün için 40,05 x 30 x % 37,5 olmak üzere 450,56 TL

01/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 30 gün için 42,45 x 30 x % 37,5 olmak üzere 477,56 TL

ödemeleri gerekiyor.

Ev Hizmetlerinde Teşvik

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştırmanın püf noktaları ve incelikleri de bulunuyor. Dahası bu işverenler çalıştırdıkları sigortalılar için aldıkları prim ödeme sorumluluğu bakımından bir takım teşviklerden de yararlanabilirler.

Kadın ve Genç Erkek İstihdam Teşviki

4447 geçici 10 uncu maddesine göre;

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

4447 geçici 10 uncu maddesi kapsamındaki bu teşvikten faydalanmak için prim borcu olmaması ve diğer şartlar yanında sigortalının 01.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, kadın ise 18 yaşından büyük, erkek ise 18-29 yaş arasında olması, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile ek 9 uncu madde kapsamında sigortalılığının olmaması şartı bulunuyor.

 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşvikinden yararlananlar % 17 oranında prim öder.

Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün süre ile ev temizliğinde çalışan sigortalı için SGK’ya ödenecek prim tutarı işsizlik sigortası hariç 1201,50 x % 17 = 204,26 TL (2015 Temmuz – Aralık dönemi için ise 1273,5 x %17 = 216,50) olacaktır. Bu teşvikten yararlananlar emsallerinden yüzde 60 daha az prim ödeyecek.

Çalıştırdıkları sigortalıların bildirimini zamanında yapıp primlerini süresinde ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim teşvikinden (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi teşviki) yararlanarak işsizlik sigortası dahil % 37,5 değil, % 32,5 oranında prim ödeyecektir. Bu teşvikten ev hizmetlerinde ayda 10 ve daha fazla gün sigortalı çalıştıran işverenler de faydalanabilir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi teşvikinden yararlanmak için işverenin ev hizmeti işinden dolayı SGK’ya borcu bulunmaması gerekiyor.

Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün süre ile çalışan sigortalı için SGK’ya ödenecek prim tutarı 1201,50 x % 32,5 = 390,49 TL TL (2015 Temmuz – Aralık dönemi için ise 1273,5 x %32,5 = 413,89) olacak. Bu teşvikten yararlananlar 60,08 TL (yani % 14,50) daha az prim ödemiş olacak.

Her İki Teşvik Birlikte Uygulanabilir

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşviki prim borcu olmayan işverenler için aynı anda uygulanabilmesi mümkün.

Nisan 2015 öncesindekiler de başvurabilir

01.04.2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler de teşvikten faydalanabilecekler. Ancak evlerini işyeri olarak tescil ettirmiş bu kapsamdakilerin işyeri dosyasını kapatıp ek-9 kapsamına geçmeleri gerekiyor. Önceki halde de teşvikten faydalanılıyorsa bu geçişin gün boşluğu olmaksızın yapılmasına dikkat etmeli.

Ceza Yok

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranların aylık prim ve hizmet belgesinin geç verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalıyı Çalıştırma Teşviki

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki teşvik kapsamında, işe alınan sigortalının işsizlik ödeneği almakta olan sigortalılardan olması halinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği hakkı süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını öngören haktan da yararlanmaları mümkün bulunuyor.

(Kaynak: alitezel.com | 31.07.2015)

GÜNDEM