BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur Borcu Olanlar Dikkat!!! / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Bağ-Kur Borcu Olanlar Dikkat!!! / İbrahim Işıklı

 6645 sayılı Yasa'da yapılan düzenlemeye göre 12 aydan fazla süreyle Bağ-Kur prim borcu bulunanların, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar prim borçlarını ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde sigortalılığı durdurulacak.

Diğer bir ifadeyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK'ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 30.04.2015 tarihine kadar 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları hâlinde;
1) Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle,
2) Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle, Bağ-Kur sigortalılığı durdurulacak.
Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyerek bunlara SGK alacakları arasında yer verilmez.

Sigortalılıkları durdurulanlardan Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01.05.2015 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır. Diğer bir deyişle bu durumda olan sigortalıların Bağ-Kur'lukları 1 Mayıs itibariyle yeniden başlatılacak.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir.

Hesaplanan Bağ-Kur borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Örneğin, 01.05.2013 tarihinde 4/b kapsamında tescili yapılan sigortalının bugüne kadar hiç prim ödememiş olması, ancak emekli olabilmesi için 6 aylık prim ödemesinin eksik olduğu varsayıldığında; bu sigortalı 31.07.2015 tarihine kadar 6 aylık sigortalılığına yetecek tutarda primini ödemesi halinde, geriye kalan 1,5 yıllık sigortalılığı durdurulacaktır. Bu sigortalının 31.07.2015 tarihinden sonra durdurulan sigortalılık süresini ihya etmek istemesi halinde ise, emekli olabilmesi için yetecek olan 6 aylık primini ödeyerek sigortalılığına sayılması mümkün değildir; ancak 2 yıllık sigortalılık süresinin tamamının primini ödemesi gerekecektir, durdurulan sigortalılık süresinin ihya edilebilmesi için durdurulan sürenin tamamının priminin ödenmesi şarttır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 29.07.2015)

GÜNDEM