BASINDAN YAZILAR
Brüt Maaş Yükseldi Net Gelir Düştü / Vedat İlki - MuhasebeTR

Brüt Maaş Yükseldi Net Gelir Düştü / Vedat İlki

 Temmuz ayında çalışanlar genelde maaşlarını 01/08/2015 tarihinde alırlar.

Bankalarda veya kurumsal işyerleri ise Temmuz maaşlarını peşin ödeyerek 1/07/2015 tarihinde çalışanlarına ödeyebilirler.

Her iki kesimde Temmuz ayında küçük bir iyileştirme zammı alsalar da Brüt olarak yüksek görünse de Net anlamında düşük kaldığını gördüklerinde hemen bizim maaşlarımız artmış,fakat Ocak ayına göre net gelirimiz düşmüş diyerek ilk kapıyı çaldıkları yer İnsan Kaynakları yada Personel/Muhasebe bölümleri oluyor.

Şaka Gibi Olan Bir Uygulama Çalışanları Rahatsız Ediyor.

 

Brüt Artmış,Net Azalmış

2015 Yılı Ücretlilerin Gelir Vergisi Aşağıdaki Gibi Uygulanıyor:

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

12.000 TL'ye kadar              %15

12.000 - 29.000 TL arası      %20

29.000 - 106.000 TL arası    %27

106.000 TL ve fazlası için   %35

 

 

Çalışanlar artık SGK kod uygulaması, bazı mesleklerde inandırıcı olmayan kalifiye çalışanlara asgari ücret uygulaması terk edilmiş,yerine denetimler sonucu gerçek ücret uygulamasına geçildiğinden Hazirandan sonra bir çok çalışan 12 Bin TL aşan vergi dilimleri %20 'ye ilerleyen aylarda ise %27 'ye yükselerek ,SGK Matrahında artış göz önüne alındığında ,çalışanın maaşına zam yapılsa da reel anlamda net geliri düşerek çalışanlar şok yaşamaya devam edecektir.

VERGİ MÜKELLEFİ OLAN İŞVERENLER ÇALIŞANLARA GÖRE AZ VERGİ ÖDEYEREK ANAYASA HÜKÜMLERİ GÖRMEZDEN GELİNMİYOR MU?

Anayasa’nın 73. maddesine göre;

“Herkes mali gücüne göre vergi öder.”

O halde bu nasıl bir mali güç oluyor, yılda 29 bin TL’nin üzerinde geliri olan ücretliden yüzde 27 vergi alınıyor, şirketlere gelince, 2 milyon TL hatta 2 milyar TL bile kazansalar yüzde 20 vergi alınıyor.

Anayasa’nın aynı maddesinde;

“Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtılması gerektiği”

belirtiliyor.

ÜCRETLİLER KORUNMUYOR

Türkiye Dünya da istihdam üzerindeki yükler bakımından birincidir.

Özellikle ücretliler gelir vergisi yükü bakımından kaynaktan kesinti yapılarak , beyan sisteminden farklı olarak tahsilat yoluna gidilir.

Kısaca gelir vergisinin 2/3 ücretlilerden alınır.

Özel gider indirimi kaldırılmıştır,Asgari Geçim İndirimi ile sabitlenmiştir.

Ücretlinin, vergi tarifesi, beyanname veren vergi mükelleflerine kıyasla, 5 puan düşüktü. Bu ayrıcalığa da son verildi ve vergi oranları eşitlendi.

Vergi mükellefine tanınmış haklar,beyan esası olmadığından ücretlilere tanınmamıştır.

Vergi mükellefi olup defter tutan işletmeler; otomobil alım, yakıt, bakım, kasko ve benzeri giderleri, işletmeden karşılıyorlar. Birçok masraflarını, işle ilgili gibi gösterip masraf yazabiliyorlar. Önemli bir kısmının vergi matrahından düşebilir.

Ücretlilerde bu tip imkanlar yok.

O halde dünya standartlarında vergi adaleti henüz ülkemizde oluşmadığı için her 3 yılda bir tahsilatı hızlandırma adına aflar gündeme geldiği süresince vergi ödeme yönünden, emek geliri elde edenin, sermaye gelirine kıyasla, korunması gerekse de korunmamaya devam ediliyor.

(Kaynak: alitezel.com | 21.07.2015)

GÜNDEM