BASINDAN YAZILAR
İstifa Edene Tazminat - MuhasebeTR

İstifa Edene Tazminat

 İşverenin psikolojik baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalan işçiler için Yargıtay'dan önemli karar geldi. Bu durumdaki işçi hem kıdem tazminatı hem ihbar tazminatı alabilecek

Yargı, işçileri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay, işverenin psikolojik baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalan işçiye, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti. Kayseri'de çalıştığı firmadan istifa eden bir işçi; şirketin yıldırma politikası uygulayarak işten çıkmaya zorladığını, geç saatlere kadar çalıştığını, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarının tahsili için dava açtı. Kayseri 3. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, taraflarca temyiz edildi.

'İŞVEREN BASKISI VAR'
Temyiz istemini görüşen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu. Gerekçede, yerel mahkemenin, 'davalı şirket yetkililerinin çalışma şartlarını zorlaştırması ve psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması nedeniyle davacının iş sözleşmesini feshetmesinin haklı bir fesih sebebi olarak kabulünün gerektiğine' karar verdiği belirtildi. Yerel mahkemenin, bu itibarla davacının kıdem tazminatına hakkı olduğu, davacının işten kendisinin ayrılması ve bir işveren feshinin söz konusu olmaması sebebiyle ihbar tazminatı hakkı bulunmadığına hükmettiği aktarılan gerekçede, şunlar kaydedildi: "Davacının davalı işverenin psikolojik baskısı ile istifa etmeye zorlandığı, tanık beyanları ve tüm dosya içeriğiyle anlaşılmaktadır. Bu halde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu sebeple, feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. Hal böyle olunca, davacının ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken, reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır."

BUNLARA DİKKAT
Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanlar; sigorta süresi 15 yıla, primi 3 bin 600'e tamamlanmışsa ve işyerinde de en az 1 yılları dolmuşsa.
Kadınlar nikahtan sonra 1 yıl içinde işten ayrılırsa.
Askerlik nedeniyle en az 1 yıl çalışılan işten ayrılmak zorunda kalınırsa.
İşin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı veya hayatı için tehlike olursa.
İşveren veya başka bir işçi bulaşıcı bir hastalığa tutulursa.
İşveren işçiyi yanıltırsa.
İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
İşçinin işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse...

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 20.07.2015)

GÜNDEM