BASINDAN YAZILAR
Yıllık İzin Kullanırken Rapor Alan Memurun Durumu ve Yıllık İzinle İlgili Diğer Merak Edilenler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yıllık İzin Kullanırken Rapor Alan Memurun Durumu ve Yıllık İzinle İlgili Diğer Merak Edilenler / Şevket Tezel

 Memurun yıllık izin kullanıyorken hasta olması dolayısıyla istirahat verilmesi de mümkündür.   Hastalandığı için verilen sağlık raporları devlet memurunun yılık izin süresinin içinde kalıyor ise rapor süresi izni keser ve raporun bitiminden sonra iznin kalan süresi doğrudan işlemeye başlar. Yani örneğin 15 gün izin alan ve 3 üncü gününde hastalanarak usulüne uygun 10 gün rapor alan devlet memuru 25 inci günü dolumundan sonra görevine başlar.

Buna karşın izin süresini aşacak şekilde rapor alan bir memur ise hastalık izninin bitimi tarihinden sonra görevine başlaması gerekir. Bu memur hastalık nedeniyle kullanamadığı yıllık izinlerini sonradan yeniden kullanabilir. Örneğin 20 gün izin alıp bu izni kullanırken 15 inci günde 10 gün rapor almış olan memurun ise raporun bitim tarihinde görevine dönmesi gerekir. Raporu süresinin izin süresini aşması nedeniyle kullanamadığı 6 günlük yıllık iznini bu memur daha sonra yeniden talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.

Mehil Süresinde Rapor Alma

Benzer durumlar yer değiştirme suretiyle atama aşamalarında da sık sık gündeme gelmektedir. İdarenin 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği atama evrakını tebliğ etmesi gereken sürede raporlu olan memura tebligat yine yapılabilecek,ancak devreye girmesi gereken 15 günlük mehil müddeti rapor süresini kesmeyerek rapor süresinin bitiminden sonra başlayacaktır.

Tebliğin yapıldığı günü de içine alması gereken 15 günlük mehil müddeti, eğer atama tebligatı atamaya konu kişiye raporlu iken yapılmışsa, rapor bitiminden itibaren devreye girer. Bunun yanında ilk raporun bitiminden itibaren başlayacak mehil süresi içinde alınacak ikinci bir raporda mehil süresi kesintiye uğrar, mehil müddetinin kalan kısmı ikinci raporun bitiminden itibaren tekrar kaldığı yerden devam eder. Örneğin raporunun bitmesine 5 gün kala tayin emri tebliğ edilen personelin 15 günlük mehil müddeti raporun bitiminin ertesi günü başlarken mehil süresinin onuncu günü 7 gün rapor alan personelin izni onuncu günü kesilecek, kalan 9 günlük izin 7 günlük raporun bitimini bekleyecektir.

Aday Memurun İzni

Aday memurlara 1 yıllık süreyi doldurmadan yıllık izin verilmesi mümkün bulunmuyor. Fakat yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alındığında 1 yıllık izin kıdem süresini dolduruyorsa aday memura da izin verilmesi mümkün bulunuyor. Keza asaleti tasdik edilmese bile 1 hizmet yılını dolduran memurun yıllık iznini kullanma hakkı da bulunuyor.

İstifa Edip Dönen Memurun İzni

            DPB'nin de aynı yöndeki görüşüne göre örneğin 2013 yılında memuriyetten istifa edip 2014 yılında tekrar göreve başlayan bir memurun 2013 yılında bir gün dahi fiilen çalışmış olması durumunda yıllık izni hak etmiş sayılıyor. Bu memurun 2013 yılına ait yıllık iznini 2014 yılında kullanabilmesi mümkün bulunduğu gibi, ayrıca 2014 yılında göreve başlamış olması sebebiyle de bu yıla ait iznini de kullanma hakkı doğmuş oluyor.

İzinde Asgari Süre Tahdidi Var mı?

            Yıllık izin kullanımında 1-2 gün veya 7 günden az süre izin kullandırılmaması gibi bir engel yasal mevzuatta bulunmuyor. İdarelerin izinde takdir yetkisi bulunmakla birlikte bu tür kısıtlamalar getirme hakları bulunmuyor. Keza hafta içi iş günlerini kapsayacak biçimde 5 günlük izin almak isteyen bir memura idare tarafından takip eden cumartesi - pazar günlerinin de zoraki olarak izne ekletme hakkı bulunmuyor.

İznini Yurtdışında Geçirecek Memurun İzin Alma Zorunluluğu Var mı?

            Yıllık iznini veya herhangi bir izin süresini yurtdışında geçirmek isteyen memurun bu iş için amirinden ayrıca bir izin almasına dair bir zorunluluk bulunmuyor. 

Yıl İçinde Tamamen Raporlu veya Tutuklu Bulunan Memurun Yıllık İzni

            Yıl içinde tamamen raporlu veya tutuklu bulunan bir memurun o yıla ilişkin yıllık izin hakkı doğmamış sayılır. Ancak yıl bitmeden az bir süre kalmış durumdayken göreve dönmüşse o yıla ilişkin yıllık izin hakkı olur. İzni hak etmekle birlikte o yılın iznini kullanacak kadar süre kalmamışsa o takdirde ertesi yıl o iznini kullanabilir.    

Öğretmenlerin İzni

Yine 657 sayılı DMK’ya göre öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Röntgencilerin İzni

Hizmetleri nedeniyle radyoaktif ışınlara maruz kalanlara normal yıllık izinlerine ilaveten her yıl 1 ay sağlık izni verilmesi gerekiyor. 

(Kaynak: alitezel.com | 08.07.2015)

GÜNDEM