BASINDAN YAZILAR
İşverenler Dikkat, Mali Tatil Başladı! / Bünyamin Esen - MuhasebeTR

İşverenler Dikkat, Mali Tatil Başladı! / Bünyamin Esen

 Ankara’dan mali müşavir okurumuz Burhanettin Derinçay soruyor: “Bünyamin bey, mali tatil başlıyor. Mali Tatil’in bize SGK açısından hangi hakları getirdiğini ayrıntılı açıklayabilir misiniz? Mali Tatil’de cezalardan kurtulmak için dikkat etmemiz gereken ipuçları neler?”

Sayın okurum, mali müşavirler, muhasebeciler, mükellefler ve işverenler açısından birkaç haftalığına da olsa bir rahat nefes almayı sağlayan Mali Tatil başladı.

Bilindiği üzere Malî Tatil uygulaması ülkemizde 5604 sayılı Kanun gereğince uygulanan özel bir kamusal düzenleme. Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) malî tatil uygulanmakta.

Normalde 1 Temmuz’da başlayan Mali Tatil Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlatılıyor.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz’da başladı 20 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek.

Mali Tatil boyunca hangi SGK yükümlülükleri erteleniyor, ceza çıkmaması için nelere dikkat etmelisiniz. Bugünkü yazımızı Mali Tatil ipuçlarına ayırdık.

Mali Tatilde Yasal Süreler Uzuyor

Öncelikle Mali Tatil’in kapsamını belirtelim…

Mali Tatil hem vergi dairesine hem de SGK’ya olan yükümlülükleri etkilemekte. Mali Tatil, devlete olan çeşitli bildirim, beyan ve ödemelerin süresinin uzamasını ifade eden bir düzenlemeyi ifade ediyor.

Son günü mali tatile rastlayan süreler, mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren (7) yedi gün uzamış sayılmakta.

Ancak mali tatilin son gününü takip eden yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise süre, resmi tatili takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzuyor.

Bu yıl 27 Temmuz Pazartesi günü Mali Tatil sonrasındaki yedinci gün olarak dikkate alınacak.

İşyeri Bildirgesinden Ceza Yemeyin

Bu kapsamda işverenlerin SGK’ya olan hangi yükümlülüklerinin bildiriminin uzayacağını açıklayalım:

Uzayacak ilk bildirim yükümlülüğü işyeri bildirgesi verme zorunluluğu. Bilindiği üzere işverenlerin en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte işyeri bildirgesi vermesi zorunlu.

Diyelim ki daha önce açmış olduğunuz işyerinizde sigortalı çalıştırmaya 1 Temmuz ile 20 Temmuz arasında bir tarihte başladınız.

Bu durumda işyeri bildirgesini 27 Temmuz’a kadar verdiğiniz takdirde SGK size ceza uygulamayacak.

Normalde zamanda olsa yanınızda birini çalıştırmaya başladığınız tarihte işyeri bildirgesi vermediniz diye işyerinizin büyüklüğüne göre bir ile üç asgari ücret arasında idari para cezası ödeyecektiniz. Mali Tatil sayesinde bu cezadan kurtuluyorsunuz.

Sigortalı Bildirgelerinde de Geçerli

Ayni durum işe giriş bildirgesi ve sigortalı işe ayrılış bildirgesi için de geçerli.

Sigortalıların İşe giriş bildirgeleri en geç sigortalı çalışmaya başlamadan bir gün önce SGK’ya bildirilmek zorunda. İnşaat, tarım ve balıkçılık işyerlerinde ise en geç çalışmaya başladığı gün bildirim yapmak gerekiyor.

Eğer 2 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar birini işe alırsanız bildirim yapma süreniz 27 Temmuz’a kadar uzayacak.

Ancak önemle altını çizelim 1 Temmuz’da çalışmaya başlayan sigortalının işe girişini yapmadı iseniz Mali Tatil kapsamında değil.

Keza Mali Tatilin bittiği günden sonraki hafta içerisinde yani 22 Temmuz ile 28 Temmuz arasında çalışmaya başlayanlar için bir uzatma yok, bunu da önemle belirtelim.

Yanınızda çalıştırdığınız kişinin işten ayrıldığını normalde işten ayrılış tarihinden sonraki günden itibaren on gün içinde SGK’ya bildirmelisiniz. Eğer işte bu onuncu gün Mali Tatil’e denk geliyorsa 27 Temmuz’a kadar cezasız olarak bildirim yapabileceksiniz.

Ancak buradaki önemli ipucu da şu: Sigortalının işten ayrıldığı günün değil 10 uncu günün Mali Tatil’e denk gelmesi lazım ki, süre uzasın.

Aylık Bildirgelerde Son Gün 27 Temmuz

Özel sektörde çalışan işverenlerin Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini vermelerini gereken süre normalde 23 Temmuz gece yarısına kadar.

Ancak Mali Tatil durumu değiştiriyor…

Bildirgenin verilmesi gereken bu son süre Mali Tatil sonrası olsa da uzatılmakta.

Buna göre Haziran 2015 döneminin aylık prim ve hizmet belgesi 27 Temmuz 2015 tarihine kadar verilebilecek, SGK da bunun için ceza uygulamayacak.

Buna göre asıl olsun, ek olsun veya iptal olsun vereceğiniz Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini 27 Temmuz günü gece yarısı 23.59’a kadar verebilme hakkınız bulunuyor.

Aman Dikkat, İş Kazası Bildirimleri Uzamaz!

SGK’ya olan sorumluluklar dışında 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken tüm beyan, bildirim ve ödemeler de Mali Tatil süresince uzuyor.

Buna 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken ve son günü Mali Tatil’e gelen bildirim ve yükümlülükler de dâhil.

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var!

İşyerinizde iş kazası meydana gelir ise bunu en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde SGK’ya bildirmeniz zorunlu. İşte bu bildirim zorunluluğu Mali Tatil’e denk gelse bile uzamıyor.

Eğer zamanında bildirmez iseniz SGK’ca iş kazası ile ilgili olarak yapılacak masraflardan sorumlu tutulacağınız için bu hususa çok dikkat etmek gerekiyor…

Keza, rapor alan sigortalılarınıza ait çalışmazlık bildirimini yapma süreniz de Mali Tatil’de uzamıyor.

Denetmen/Müfettiş Evraklarınızı İsterse?

Burada akla takılan bir konu da SGK’nın Denetmenleri/Müfettişleri tarafından resmi defterleriniz, faturalarınız, ücret tediye bordrolarınız gibi evrakların ibrazının istenilmesi hali.

SGK’nin yetkili denetim elemanları olan SGK Denetmenleri/Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde işyerinize ait yasal kayıt ve belgeleri istemeleri halinde bunları ibraz etmeniz için verilen 15 günlük sürenin son günü Mali Tatil’e rastlıyor ise bildiriminiz uzayacak.

Örneğin tebligatı aldığınız günden itibaren 15 inci gün 7 Temmuz’a geliyor ise sizden istenilen belgeleri en geç 27 Temmuz 2015 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Müfettişe/Denetmene götürür iseniz ceza kesilmeyecek.

Önemle belirtelim, burada da tebligatı aldığınız tarih değil 15 günlük sürenin bittiği tarih önemli. Başka bir deyişle tebligatı en geç 6 Temmuz’da tebligatı almış olmalısınız, 7 Temmuz ve sonrasında aldığınız tebligatların ibraz süresi Mali Tatil dolayısıyla uzamıyor. 

Para Cezalarının Ödeme ve İtiraz Süresi de Uzar!

Malî tatil süresince içinde gerçekleşen idari para ceza ihbarnamelerine dair tebligat işlemlerinde süreler, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlıyor.

SGK tarafından uygulanan idari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmekte.

Bu cezaların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya ya da SGK’nın banka hesaplarına yatırılması zorunlu. Veya aynı süre içinde SGK’ya itiraz edilebilme hakkı bulunuyor.

Kendisine idarî para cezası uygulandığına dair bir tebligatı malî tatil içerisinde bir tarihte tebellüğ eden bir işverenin 15 günlük ödeme süresi ile itiraz yolunu kullanması için tanınan süreler başlamayacak, söz konusu bu süreler 27 Temmuz’a kadar uzayacak.

Yazımızın başında söylediğimiz gibi Mali Tatil’in vergi dairesi açısından da etkileri var. Ama biz burada yalnızca SGK açısından etkilerini sıralamakla yetinelim.

İşveren ve muhasebecilere önemle hatırlatalım: Aman bu Mali Tatil’in getirdiği fırsatları kaçırmayın!

---

 

Kıssadan Hisse

“Damdan düşenin halini damdan düşen bilir.”

— Nasrettin Hoca

(Kaynak: Memur Haber | 04.07.2015)

GÜNDEM