BASINDAN YAZILAR
Malulen Nasıl Emekli Olunur? / Ersin Umdu - MuhasebeTR

Malulen Nasıl Emekli Olunur? / Ersin Umdu

 Okurumuz Kazım Akdağ, gönderdiği e-postada, “Bazı rahatsızlıklarımdan dolayı çalışamıyorum. Bu sebeple ailemin geçimini de sağlayamıyorum. Bu hastalıklarımdan dolayı malulen emekli olabilme imkanım var mıdır? Ne yapmam, nereye başvurmam gerekir” diye soruyor.

 

Kazım Bey, malullük de aynı yaşlılık aylığında olduğu gibi sigortalıya belirli şartlarda bağlanan aylıktır. Sigortalının bu aylığı hak edebilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz:
 

1- Sigortalı işten ayrılmalı: Yaşlılık aylığı bağlanmasında olduğu gibi malullük aylığı bağlanması için sigortalının işten ayrılması gerekir.
 

2- Sigortalı başvuru yapmalı: Sigortalının Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile veya işverenin talebi üzerine maluliyet oranının tespiti ve sağlık kurulu raporlarının temini için ilgili sağlık kurumlarına sevk işlemi, sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerince yapılmaktadır.
 

3- Yetkili hastanede muayene: Sigortalının başvurusu sonrası SGK ilgili müdürlüğü sigortalıyı yetkili bir hastaneye yönlendirir. Yetkili hastane sigortalıyı muayene ettikten sonra yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler düzenlenir.
 

4- SGK sağlık kurulu inceler: Yetkili hastanenin düzenlemiş olduğu sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler SGK bünyesinde kurulu bölge sağlık kurulları tarafından incelenir.
 

5- En az yüzde 60 malul olmalı: SGK bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar.
 

6- Sigortalı olduktan sonra olmalı: Söz konusu maluliyet sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış bir maluliyet olmalıdır. Buna göre sigortalı olmadan önce doğuştan veya sonradan ortaya çıkan maluliyet halleri malul aylığı alınma koşulunda geçerli değildir.
 

7- Maluliyet oranına itiraz: SGK sağlık kurulu eğer sigortalı için maluliyet oranını yüzde 60’ın altında belirlemişse bunun için maluliyet başvurusunun yapıldığı SGK müdürlüğü üzerinden itiraz edilebilir. İtirazı sonrası dosyası tekrar incelenir. Ancak hemen belirtmek gerekirse; ilk muayene yapılan ve hasta dosyası oluşturulan ilgili sağlık kurumunca belirlenen maluliyet oranı SGK sağlık kurullarınca bahsedilen yönetmelik kriterleri çerçevesinde tekrar değerlendirilir. Burada maluliyet oranı açısından geçerli olan SGK sağlık kurullarının belirlediği oran geçerlidir. Örneğin; ilgili sağlık kurumunca maluliyet oranı yüzde 65 olarak belirlenir. Ancak bu oran kurum sağlık kurullarınca yüzde 40 olarak değerlendirilebilir. Bunun sebebi ise kurum sağlık kurulunca maluliyet belirlemede kullanılan hesaplama yönteminin değişik olmasıdır. 
 

8- 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim günü olmalı: Malul sayılan sigortalının maluliyet aylığı alabilmesi için; en az 10 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi olması gerekir. Eğer sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın sadece 1.800 gün primi bildirilmiş olması gerekir. Bağ-Kur kapsamında çalışan sigortalıların Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması da bir diğer zorunluluktur.

(Kaynak: Millet.com | 29.06.2015)

GÜNDEM