BASINDAN YAZILAR
Kapıcıyı Kiracı Göstermek İleride Çıkılmaz Noktaya Sürükler / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kapıcıyı Kiracı Göstermek İleride Çıkılmaz Noktaya Sürükler / Vedat İlki

Sayın İlki kapıcı olarak bir bina da görev yapıyorum.Özellikle binanın temizlik ,bahçe ve genel bakım ,onarım işleriyle ilgileniyorum.

Bu süreç de ben bina da oturuyor gibi kira sözleşmem olsa da ,apartmanda aidat,kira ödemiyorum.

Kısaca örtülü kayıt dışı çalışıyorum.

İleride hakkımı alma şansım var mıdır?Görevli.

Sayın okurum öncelikle dava açmadan yasal haklarınıza kavuşma imkanınız yoktur.

SGK yönünden yapılan denetimle kayıtdışı tespit edilmeniz halinde geriye dönük 1 yıllık süre re'sen tescil edilir.

Ayrıca apartman yönetimine ,işyeri bildirgesi verilmediğinden ,işe giriş bildirgesi düzenlenmediğinden ,APHB verilmediğinden 2 AÜ tutarında İPC kesilerek yüklüce de prim borcu çıkar.

Geriye kalan süreler içinde Hizmet tespit davası açabilirsiniz.

İş Kanununa göre yasal haklarınızı da alabilirsiniz.

Fazla Mesai,Genel ve Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma Ücretleri,Yıllık İzin ve Kıdem Tazminatı alacaklarınızı da ödedirler.

9 Yargıtay Hukuk Kararı;

E 2013/10797 - K2015/7314

KAPICILIK SIFATININ GİZLENMESİ AMACIYLA KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ

Apartman Karar Defterin de yer alsa dahi davacının kira ve aidatını uzun süre ödemediği belirtilerek borçlarının affedilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olmaktadır.

Davacının Kira Sözleşmesinin başladığı tarihten itibaren kapıcı olarak çalıştığı kabul edilecek ve Hizmet süresi buna göre belirlenecektir.

Uzun Süredir Ödenmeyen Kira ve Aidat Bedelinin Affedilmesi,

Kapıcılık sıfatını gizleme adına Davacı ve Eşi ile Kira Sözleşmesi imzalanması buna karine teşkil eder.

Kıdem Tazminatı Hesabında Giydirilmiş Ücret Dikkate Alınır.

Kapıcı dairesinin kira bedeli (emsal kira bedeli),ücretsiz apartman tarafından karşılanan elektrik ,su ve doğalgaz paraları da dikkate alınarak giydirilmiş ücret dikkate alınacaktır.

(Kaynak: alitezel.com | 11.06.2015)

GÜNDEM