BASINDAN YAZILAR
Asgari İşçilik Uygulamasıyla İlgili İki Önemli Yenilik - MuhasebeTR

Asgari İşçilik Uygulamasıyla İlgili İki Önemli Yenilik

Sosyal Güvenlik Kurumu asgari işçilik uygulamasıyla ilgili iki önemli uygulama değişikliğine gitti.

1-Bu değişikliğin biri 300 m2 veya daha küçük özel bina inşaatlarıyla ilgili. İlişiksizlik belgesi verilmesi ile ilgili 2011/13 sayılı Genelgenin 7.2 numaralı bendinde 2015/16 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik uyarınca; Kurumda hiç tescil edilmemiş (işyeri dosyası açılmamış), tescil edilmiş olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış 300 m2 veya daha küçük özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak bittiği yıla bakılmaksızın, müfettiş incelemesine gerek kalmadan ilgili müdürlükçe gerekli asgari işçilik hesaplaması yapılıp, primleri işverenden tahsil edildikten sonra işyeri dosyası işlemden kaldırılacak. Daha önceki uygulamaya göre sadece belli bir tarihte bitmiş olanlarla ilgili bu şekilde işlem yapılıyordu. Artık tarih sınırlaması kaldırıldı.
Öte yandan 300 m2 veya altında olsa bile ticari, turistik, dinlenme amaçlı, anahtar teslimi olarak yapılmış olan inşaatlar bu uygulama kapsamına girmiyor. Bunlardan Kurumda hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış olanlarla ilgili müfettiş incelemesi yapılacak. Aynı şekilde işverenin fatura mukabili dışarıya iş yaptırdığını veya devamlı işyeri sigortalılarına yaptırdığını beyan ettiği inşaatlarla ilgili olarak da müfettiş incelemesi yapılacak.


2- Tabi olmaması gereken sigortalılık statüsün tabi olan kişilerin sigortalılık bildirimlerinin tabi olmaları gereken sigortalılık statüsüne aktarılmasıyla ilgili yapılacak işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan “Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primleri geçerli sigorta statüsüne aktarma” konulu 2014/28 sayılı Genelgede belirtilmişti. Söz konusu Genelgede 2015/15 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik uyarınca; 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirilmiş olup, 4/1-b (Bağ-Kur) veya 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olması gerektiği anlaşılan kişilerle ilgili olarak ilgili işyerinden yapılmış olan 4/1-a (SSK) kapsamındaki bildirimler ilgili müdürlük tarafından iptal edilecek. Bu işyeri 4 asgari işçilik uygulaması (özel bina inşaatı veya ihaleli iş) kapsamında bir işyeri ise müdürlük tarafından bu iptal işlemleri yapıldıktan sonra asgari işçilik hesaplaması yapılacak. Yani 4/1- o işyeri dosyasından iptal edilen 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalı bildirimler asgari işçilik hesaplamasında dikkate alınmayacak, bildirilmiş işçiliğe dahil edilmeyecek.(isvesosyalguvenlik.com)

(Kaynak: İs ve Sosyalguvenlik | 10.06.2015)

GÜNDEM