BASINDAN YAZILAR
İş Kazaları/Meslek Hastalıkları Bildiriminde Katmerli Ceza Geldi / Vedat İlki - MuhasebeTR

İş Kazaları/Meslek Hastalıkları Bildiriminde Katmerli Ceza Geldi / Vedat İlki

 6331 Sayılı İş Sağlılığı ve Güvenliği Kanununda yapılan son düzenleme ile birlikte 23/04/2015 Tarihinde İdari Para Cezaları yeniden düzenlendi.

 

6331/14.Maddesinde İş Kazası / Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirim esası düzenlenmiştir.

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

 

 

23/04/2015 Tarihine kadar bu cezanın Karşılığı 2.466 TL olarak uygulanıyordu.

Kanun Maddesi

Ceza Mad.

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2015 Miktar (23 Nisan 2015 tarihine kadar)

 

 

Açıklamalar

 
 
 
 

MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

26/1-e

14/1 Fıkrasına Göre

1.849

TL / her yükümlülük için ayrı ayrı

 

26/1-e

14/2 Fıkrasına

Göre

2.466

TL

 

26/1-e

14/4Fıkrasına  Göre

2.466

TL

 

 

 

**SON DÜZENLEME İLE ŞOK BAŞLIYOR

 

14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilirSosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

**KATMERLİ CEZA GELDİ

 

Bu maddede belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

23/04/2015 SONRASI UYGULAMA

23 Nisan 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Sonrası  Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)

 
 
 

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

 

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)

TEHLİKELİ (%25 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)

TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)

TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)

 

1.849

2.311

2.773

1.849

2.773

3.698

2.773

3.698

5.547

 

2.466

3.082

3.699

2.466

3.699

4.932

3.699

4.932

7.398

 

2.466

2.466

2.466

2.466

2.466

2.466

2.466

2.466

2.466

 
         

(Kaynak: alitezel.com | 08.06.2015)

GÜNDEM