BASINDAN YAZILAR
Hangi Hizmetler Yıllık İzinde Dikkate Alınır? / Ahmet Ünlü - MuhasebeTR

Hangi Hizmetler Yıllık İzinde Dikkate Alınır? / Ahmet Ünlü

 15/04/2015 tarihi itibari ile devlet memuru olarak göreve başladım. Daha önce SSK'lı olarak çalışmaktaydım. 07/08/2013 tarihinde girdiğim SSK'lı iş yerinden 14/04/2015 tarihinde ayrılıp ertesi gün memuriyete geçiş yaptım. İzin hakkından yararlanabilmeyi düşündüğüm için tarihlere çok dikkat ettim ancak şu an geçmiş çalışmamın iznime bir faydası olmadığı söyleniyor. 4200 gün SSK hizmetim var. Bu durumda izin hakkımla ilgili olarak ne yapmalıyım? N. AĞAR
Devlet Memurları Kanunu'nun “Yıllık izin" başlıklı 102'nci maddesinde;“Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür..." hükmüne yer verilmiş 103'üncü maddesinde ise yıllık izinlerin nasıl kullanılacağı açıkça belirlenmiştir.
Bu düzenlemeye göre, aday veya asil memurun yıllık izne hak kazanabilmesi için en az bir yıllık hizmetinin bulunması gerekmektedir. Hizmet kavramından ise; hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri anlaşılmalıdır.
Şayet SSK'lı olarak çalıştığınız süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilecek sürelerden ise ancak bu halde SSK'lı hizmetler yıllık izinde dikkate alınır. Örnek vermek gerekirse; 657 sayılı Kanunu'nun 36/C-1'inci maddesine göre, teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel müesseselerde ifa edenlerin hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere ¾'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmektedir. 
İşte hizmetleri bu şekilde değerlendirilenlerin bu sürelerinin yıllık izin hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Bunların dışında özel sektör hizmetleri yıllık izin hesabında dikkate alınmamaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla SSK'lı hizmetleriniz kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek hizmetler kapsamında değildir. Aksi durum söz konusu ise yeniden kurumunuza müracaat etmenizi öneririz.
Üniversiteye genel sekreter olabilir miyim?
Resmi olarak 4 yıl 4 ay askerlik hariç devlet memurluğu yaptım. Matematik öğretmenliği. Sonra devletten istifa edip yine askerlik hariç 16 yıl özel sektörde öğretmenlik yaptım. Fakülteden 1994 yılında mezun oldum ve aynı eylül ayında memurluğa başlamıştım. Hiç ara vermeden çalışmaya devam etmekteyim. Şu an özel sektöre devam ediyorum. Bunca çalışmışlığımla üniversiteye genel sekreter, daire başkanı ya da fakülte sekreteri olarak geçiş yapabilme şansım var mıdır? N. COŞKUN
657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince üniversiteye genel sekreter veya daire başkanı olabilmek için en az 10 yıllık hizmet yeterli olmaktadır. 10 yıllık hizmet için 4 yıl 4 ay memuriyet hizmetinize askerlik hizmetinizi de ilave olarak dikkate alabilirsiniz. Ayrıca, 16 yıllık özel sektör hizmetinizin de 6 yılını bu hizmette dikkate aldığınızda atanmak için gerekli olan 10 yıllık hizmeti doldurduğunuz anlaşılmaktadır. 
Bundan sonraki süreçte ise istifa sonrası dönüş için açıktan atama izni alınması gerekmektedir. Görünen o ki savaşı kazanmak için barut hariç her şeyiniz var.
Torba kadrodan yararlanabilir miyim?
2007-2011 yılları arasında Ziraat Bankası'nda servis görevlisi olarak çalıştım. 2011 yılından itibaren de üniversitede mali hizmetler uzmanı olarak çalışmaktayım. Ziraat Bankası'nda çalıştığım yılları saydırmak istiyorum. Personel işleri olumsuz yaklaşıyor. 657 sayılı Kanun'un 68-B ye göre işlem yapılmasını istiyorum. Ancak kurumum buna olumsuz yaklaşıyor. F.M. YILMAZ
Torba kadro olarak bilinen 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinin sorular özelinde inceliklerini daha önce izah etmiştik. Okuyucularımızın bu yazımızı okumalarını tavsiye ederiz.
Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 68/B uygulamasında idarenin geniş takdir hakkı bulunduğunu ifade etmek isteriz. Bu maddede geçen; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir." ifadesi de idarenin geniş takdir hakkını açıkça göstermektedir.
Bu çerçevede, idareniz, üniversiteden sonra Ziraat Bankası'nda görev yaptığınız 2007-2011 yılları arasındaki sigortalı geçen sürenizin tamamını (Ziraat Bankası 217 sayılı KHK kapsamında olduğu için) 68/B uygulamasında dikkate alabilir. Ancak, idarenizin bu konuda geniş takdir hakkı olduğunu da ifade etmek isteriz. Şayet idareniz sizlerle aynı durumda olan başkalarına takdir hakkını kullanıp da sizden bunu esirgemişse dava yoluna gidebilirsiniz. 

(Kaynak: Yenisafak.com | 01.06.2015)

GÜNDEM