BASINDAN YAZILAR
Memurların Emzirme Ödeneği Ne Olacak? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memurların Emzirme Ödeneği Ne Olacak? / Şevket Tezel

 Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen bir sosyal güvenlik hakkı oluyor.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/1-a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/1-b’li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türü.

Oysa 6637 sayılı Yasa ile doğum yardımı genelleştirilirken 657 sayılı Kanunun 207 nci maddesindeki doğum yardımı kaldırılmıştı. Memura doğum yardımı ödeneği olarak 2500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı kadar (Halen 198,27 TL) doğum yardımı ödeniyordu. Bu yardım adeta SSK’lı ve Bağ-Kurlunun emzirme ödeneğinin muadili olarak kabul edilip memurlara ayrıca emzirme yardımı ödenmiyordu.

Yani kamu görevlisi olan 4/1-c sigortalısı olan memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesinde tanımlanan ve kendi kurumlarınca ödenen doğum yardımı ödeneği hakkının bulunmasına dayanarak emzirme ödeneği 4/1-c sigortalılarına ödenmiyordu.

Üç çocuğa kadar doğum yardımı hakkı getirilirken memurlar için doğum yardımı ödeneğinin 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren kaldırılması emzirme ödeneği konusunda bir boşluk doğurmuş oldu. Zira artık memurlar için doğum yardımı ödeneği olmadığına göre emzirme yardımı ödeneğinin memurlara ödenmemesi için sebep de ortadan kalkmış bulunuyor.

Bu durumda 4/1-a ve 4/1-b sigortalılarına ödenen emzirme ödeneğinin 4/1-c sigortalılarına da artık ödenmesi gerekiyor. Bu ödeneğin kurumlarınca mı SGK tarafından mı ödeneceğinin de ortaya konması gerekiyor. Zira örneğin SSK’lılar geçici işgöremezlik ödeneği ödenirken memurlar raporlu oldukları dönemde de – özel hizmet tazminatlarını %25 eksik alma dışında) aylık almaya devam ettiklerinden rapor paralarını kurumlarından almış oluyorlar.

Konuyu yetkililere bırakıp emzirme ödeneğine değinmişken koşullarını da bu vesileyle yeniden bir hatırlayalım.

Emzirme Ödeneğinin Koşulları

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-İş sözleşmesine tabi (4/1-a’lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/1-b’li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması

-Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması

şart tutuluyor.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından faydalanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması koşuluyla emzirme ödeneğinden faydalandırılır. 2015 yılı için emzirme ödeneği 112,00 TL olarak tespit edilmiş bulunuyor.

Zamanaşımı

Emzirme ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Emzirme Ödeneğinde Başvuru Yeri

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler saptanarak, herhangi bir talep şartı aranmaksızın emzirme ödeneği ödenmesi gerekiyor. Ancak, bilgilerin SGK sistemine düşmemesinden dolayı ödeneklerinin otomatik ödenememesi durumunda da bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine müracaat etmelerinde fayda bulunuyor. 

Başvuruda neler gerekli?

Başvuru için talep dilekçesi ve doğum raporu yeterli bulunuyor.

(Kaynak: alitezel.com | 01.06.2015)

GÜNDEM