BASINDAN YAZILAR
Üç Çocuğa Kadar Doğum Yardımında Köşe Taşları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Üç Çocuğa Kadar Doğum Yardımında Köşe Taşları / Şevket Tezel

 Bilindiği üzere canlı doğacak ilk çocuklar için 300 TL, ikinci çocuklar için 400 TL, üçüncü çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödenmesi 6637 sayılı Yasa ile “633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” eklenen ek 4 üncü madde ile yasalaşmıştı.

15 Mayıs 2015’ten Sonra Doğacak Çocuklara Var

Konuya ilişkin olarak çıkartılan Tebliğ ile 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra çocuğu doğan ailelere verilecek doğum yardımının ayrıntıları da netleşmiş oldu.

Önceki Çocuklar Sırada Etkili

Buna göre 15 Mayıs 2015’ten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmeyecek ise de bu çocuklar çocuk sırasının tespitinde dikkate alınacak. Örneğin 15 Mayıs 2015’ten önce iki çocuğu olan bir Türk vatandaşının 15  Mayıs 2015’ten sonra üçüncü bir çocuğunun doğması halinde 600 TL doğum yardımı ödenecek. Keza evlâtlık olarak alınmış çocuklar da çocuk sayısının tespitinde dikkate alınacak.

Çift Doğum Yardımına Önlem

Daha önce yasal düzenleme olmasa bile sözleşmelerle kamu işçilerine çocuklarının doğması halinde doğum yardımı adı altında bir yardım verilebiliyordu. Kamu işçilerinden sözleşme veya TİS’e göre doğum halinde en az yasal doğum yardımı miktarı kadar çocuk yardımı ödeniyorsa 633 sayılı KHK kapsamındaki bu doğum yardımı ödenmeyecek. 633 sayılı KHK kapsamındaki bu yasal doğum yardımından daha az doğum yardımı ödeniyorsa yasal doğum yardımı miktarına tamamlayacak kadar doğum yardımı yapılacak. 

Bu nedenle de başvuru dilekçesinde müracaatçının kendisi veya eşinin kamu işçisi olup olmadığı, eğer kamu işçisi ise bireysel iş sözleşmesi veya TİS gereği aldığı veya alacağı doğum yardımı varsa bu bilgilerin de beyan edilmesi şart koşuluyor.

Memurların Doğum Yardımı Kaldırıldı

657 sayılı Kanuna tabi memurlar ve TSK personelinin evvelce yararlandıkları doğum yardımı ödeneği ise zaten doğum yardımı ödeneğinin gelmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı.

Başvuru Yeri

Doğum yardımı başvuruya bağlı olarak ödenecek. Yani hak sahiplerinin çocuk Kimlik Paylaşım sistemine kaydedilir edilmez, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine , Sosyal Hizmet Merkezlerine, kamu çalışanlarının görev yaptıklarım kurumlara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer yerlere başvurmaları gerekiyor. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise büyükelçilik veya konsolosluklara başvurmaları gerekiyor.

Anneye Verilecek

Doğum yardımında anne-babanın her ikisinin de Türk vatandaşı olması durumunda doğum yardımı anneye verilecek. Anne Türk vatandaşı değilse veya anne ölmüşse o takdirde babaya ödenecek.

Yurtdışında Yaşayanların Durumu

Yurtdışında yaşayanlar doğum yardımı için büyükelçilik veya konsolosluklara şahsen veya iadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla başvurabilecek. Bu kapsamdakilerin doğum yardımı ödemelerinin dilekçelerinde belirtecekleri yurt içindeki illerdeki yurt içi hesaplarına yatırılması gerekiyor.

Mavi Kartlılar da Alabilecek

Doğumla Türk vatandaşlığını kazanıp da AB ülkelerinde vatandaş olabilmek için Türk Vatandaşlığından izinle çıkanlar olarak tanımlanabilecek mavi (veya pembe) kartlı olanlar da 15 Mayıs 2015’ten sonra doğan çocukları için doğum yardımı hakkından faydalanabilecek.

İtiraz Yeri

Doğum yardımına ilişkin itirazlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılacak ve bu itirazların sonucu 15 günde kararlaştırılacak.

(Kaynak: alitezel.com | 27.05.2015)

GÜNDEM