BASINDAN YAZILAR
Torba Yasada Milyonları İlgilendiren Değişiklikler Var / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

Torba Yasada Milyonları İlgilendiren Değişiklikler Var / Özgür Erdursun

 4 Nisan 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihinde 29335 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile birlikte çalışma hayatında birçok değişiklik yapılmış oldu. Bazı maddeleri milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor:

*Torba Kanun kapsamında milyonları ilgilendiren en önemli madde hiç şüphe yok ki esnaf, şirket ortağı ve tarımsal faaliyeti sebebiyle Bağ-Kurlu olanların borcunu sildirme imkanının sağlanmasıdır.

Eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4/B sigortalısı olanların 2015 Nisan ayı sonu itibarıyla birikmiş borçlarını, 12 ay ve daha fazla ise 31 Temmuz 2015’e kadar SGK’ya başvurmak şartıyla sildirebilecekler. Fakat ileride imkanları olursa bu dönemi tekrar ödeyerek emekliliğe saydırabilecekler. Sildirdikleri dönem emeklilik hesabında dikkate alınmayacak.

*6111 sayılı (4447 Geçici 10.md) Yasa ile sağlanan sigorta primi desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan işverenlerin, ortalama sigortalı sayısını yanlış hesaplamaları sebebiyle destekten yersiz yararlandıklarının anlaşılması durumunda, yersiz yararlanılan teşvik tutarları için gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacak. Ancak daha önce tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları da iade ve mahsup edilmeyecek.

*SGK’nın rücu (tazminat) davalarına muhatap olanların 31.12.2014 tarihinde kadar kesinleşmiş borçları için 31 Temmuz 2015’e kadar SGK’ya başvurmaları durumunda borçlarını dilerlerse faizsiz olarak peşin, dilerlerse 18 taksitte ödeyebilecekler. Örneğin işçisi iş kazası geçirmiş ve bu kazada kusurlu bulunmuş işverenler tazminatlarını bu kapsamda ödeyebilecekler.

*23 Nisan 2015 tarihinden itibaren; İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilecek.

*23 Nisan 2015 tarihinden itibaren İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilecek.

Bu süreler zorunlu olup, işverenin inisiyatifine bağlı olmayacak.

*Temmuz ayından geçerli olmak üzere 1000 liradan düşük aylığı olan emeklilere 100 liralık zam yapılacak.

*Emekli olduktan sonra kendi adına işyeri açan ya da şirket ortağı olanların maaşından yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi Temmuz 2015 itibarıyla yüzde 10’a düşecek.

*Yanında sigortalı olarak işçi çalıştıran esnafın ödeyeceği Bağ-Kur primi en yüksek maaş alan işçisinin maaşına göre belirleniyor ve işverene Bağ-Kur prim farkı SGK tarafından cezalı olarak tahakkuk ediyordu. 1 Ekim 2008’den geçerli olmak üzere bu uygulama yürürlükten kaldırıldı. Bu nedenle Bağ-Kur farkı çıkan işverene SGK borcu olmaması durumunda iade edecek borcu varsa borcundan mahsup yapılacak.

 

 

BİLGİ: Doğum borçlanması yapacak olan kadınlar sigortalı olduktan sonraki süreler içinde dünyaya gelen çocukları için doğum borçlanması yapabilir. Sigorta başlangıcı öncesi doğumlar için doğum borçlanması hakkı yoktur.

 

SORU: Özgür Bey, 22.12.1963 doğumluyum % 50 rapor aldım malulen emekli olabilir-miyim? Vedat KOÇ

 

CEVAP: Malulen emeklilik için en az %60 ve üzerinde çalışma gücü kaybı olması gerekir. %60’ın altında raporu olanlar malulen emekli olamazlar. (Basit cilt kanseri ve tiroit kanseri dışındaki kanser hastalıklarında orana bakılmaksızın 18 ay süre ile emeklilik hakkı vardır)

(Kaynak: Olay.com | 27.04.2015)

GÜNDEM