BASINDAN YAZILAR
Türk Vatandaşlarına Verilecek Doğum Parasıyla İlgili Açıklamalar / Ahmet Arıcan - MuhasebeTR

Türk Vatandaşlarına Verilecek Doğum Parasıyla İlgili Açıklamalar / Ahmet Arıcan

 Kamuoyunda çocuk parası olarak ta adlandırılan, doğum yardım ödemesi nihayet TBMM’de görüşülüp Resmî Gazetede yayımlanarak yasalaşmıştır.

7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda doğum yardımıyla ilgili hükümler de bulunmaktadır.

Doğum yardımı ile ilgili hususlar, 7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16’ncı maddesinde düzenlenmiştir.

Kanun maddesine göre, doğum yardımıyla ilgili açıklamaları maddeler halinde aşağıda yapmaya çalışalım.

1) Doğum yardımı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

2) Doğum yardımı, annesi veya babasından birisi Türk vatandaşı olan çocuğun doğumu halinde yapılabilecektir. Türk vatandaşı olmayan anne-babanın çocuğu için bu yardım yapılmayacaktır.

3) Doğum yardımı, birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonrası çocuklar için 600 TL verilecektir. Yani, dördüncü, beşinci ve devam eden sayıdaki çocuklar için de doğum yardımı 600 TL olarak ödenecektir.

4) Tıp literatüründe, düşük yapmak da, doğum olarak değerlendirilmektedir. Ancak, doğum yardımı ödemesi hayatta olan ve kimlik paylaşım sistemine kayıtlı olan kişilere verileceği için, düşük yapan kadınların durumları canlı doğum olarak değerlendirilmeyecek ve düşük yapılan çocuk için çocuk parası alınamayacaktır.

5) Doğum yardım ödemesinde, vatandaşların muhtaç olup olmadığına veya sosyal güvenceye sahip olup olmadığına bakılmayacaktır. Muhtaç olan olmayan, sosyal güvenlik kaydı olan olmayan her Türk vatandaşı çocuğun doğumu halinde bu yardım yapılabilecektir.

6) Doğum yardım ödemesini düzenleyen 6637 sayılı kanunun 16’ncı maddesi 15 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği için, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için doğum yardım parası alınabilecektir.

7) 657 sayılı yasa kapsamındaki devlet memurları, hem kurumlarınca verilen ve yaklaşık 190 TL olan doğum parasını, hem bu kanun kapsamındaki doğum parasını birlikte alamayacaklardır. 657 sayılı yasa kapsamında verilen doğum yardımı ödemesi, bu kanunla birlikte kaldırılmıştır. Devlet memurları da, doğum parası alma bakımından yalnızca bu kanun kapsamındaki hükümlere tabi olacaklardır.

8) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması dolayısıyla işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu kanuna göre ödeme yapılmayacaktır.

9) Doğum yardım ödemesi miktarları 300, 400 veya 600 şeklinde her yıl sabit kalmayacaktır. Bu rakamların nasıl arttırılacağı, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

6637 sayılı kanunla Türk vatandaşlarına gelen bu imkândan, kanundan önce sadece memur ve işçilerin çocukları doğduğunda faydalanabiliyorlardı. Böylece, bu yasayla birlikte, memur ve işçi olup olmadığına bakılmaksızın bütün Türk vatandaşlarına tanınmış oldu.

(Kaynak: Yeni Asya | 18.04.2015)

GÜNDEM