BASINDAN YAZILAR
Seçim Öncesi Son Dakika Torbasından Çalışan ve Emeklilere Ne Çıktı? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Seçim Öncesi Son Dakika Torbasından Çalışan ve Emeklilere Ne Çıktı? / Şevket Tezel

 Torba Yasa neyin neyi değiştirdiğinin anlaşılması ilk bakışta güç olan bir düzenleme olduğundan şeffaflık adına arzulanan bir düzenleme değil. Ama son yıllarda alışkanlık haline gelmişti de aynı zamanda. Hatta Başbakan Davutoğlu rahatsızlığın farkında olarak “Bir daha Torba Yasa çıkarmayacağız” beyanında bulunmuştu.

Bu beyandan sonra birkaç Torba Yasa düzenlemesi daha gündeme geldi. Bunlardan en sonuncusu da halen TBMM’de bulunan ve Resmi Gazetede yayımlanmayı bekleyen son İş Güvenliği Yasasını değiştiren maddelerin ağırlıkta olduğu 6645 sayılı Torba Yasa oldu.  

Uzun süredir beklenen ve yeni yasalaşan tasarıda iş güvenliği adına getirilenler ayrı ve geniş bir değerlendirmenin konusu olacak büyüklükte.

Bununla beraber İş güvenliği ile ilgili değişiklik yasasının içinde sayıca az ama önemli diğer genel düzenlemeler de mevcut. 

Son iş güvenliği ağırlıklı olmasına rağmen ilgisiz yasaları da etkileyerek torbalaşan son İş Güvenliğine ilişkin değişiklik yasasında çalışanları iş güvenliği dışında da yakından ilgilendiren olumlu diğer bazı maddeler de yok değil.   

Tabii bu getiriler seçim öncesi çalışanlara son dakika sürprizi oldu. Zira 6552 sayılı Torba Yasa çıkarken son anda düzenlemeden çıkartılan Bağ-Kur borç sildirme hakkının bu defa yasalaşması güzel bir sürpriz oldu.

Bağ-Kur Borçlarında Sildirme Hakkı

En son 2008 yılında getirilen beş yıl ve daha fazla Bağ-Kur prim borcu bulunanların bu borçlarından dilerlerse kurtulmalarına veya dilerlerse de ödemelerine imkân tanıyan yasadan sonra yeni bir hak da son Torbada gelmiş bulunuyor.

Bu konudaki düzenlemede (Nisan 2015 ayı içinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceğini düşünürsek) 1 Mayıs 2015 tarihine kadar 12 ay ve daha fazla Bağ-Kur prim borcu bulunanlara üç ay süre tanınacak üç ay içinde  yani 01.08.2015 tarihine kadar ödememeleri halinde borçlar ilgili süreleriyle birlikte silinecek.

Bu silme daha önce hiç prim ödenmemişse başından itibaren silinecek, daha önce prim ödemesi varsa ödenen miktarın yettiği süreden sonrakilere silinecek.

Silinen bu süreler bilahare ödeme yapmak istenirse ödenebilecek ve süreler yeniden canlanacak. Başvuru halinde hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Emeklilik yaşının getirilmiş olması nedeniyle faaliyetleri boyunca prim ödeme zorunluluğun birlikte etkisi ile ihtiyacından fazla prim ödeme durumunda kalan sigortalılar için bu hak önemli bulunuyor.

Emekliye 100 TL Seyyanen Zam

2000 ve 2008 yıllarında çıkartılan düzenlemeler nedeniyle SSK ve BağKur emekli aylıkları özellikle asgari ücretten ve düşük matrahtan prim ödeyenler için giderek düşme eğilimindeydi. Örneğin 600-700 TL arası Bağ-Kur ve 700-1000 TL arası emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yüzbinlerce emeklimiz bulunmaktaydı. Getirilen düzenleme ile Temmuz 2015 ayından geçerli olmak üzere Temmuz 2015 zammından sonra emekli aylığı hala 1000 TL’nin altında olanların maaşlarına seyyanen 100 TL, emekli aylığı 1000 TL’nin üzerinde olanlar için ise  1100 TL’yi geçmemek üzere zam yapılmasını öngörülüyor.

Bu hakkın verilmesinde emeklilere yılda iki ikramiye vermeyi taahhüt eden Kılıçdaroğlu’nun payını da inkar etmemeli.  

Çalışan Emeklinin Destek Priminde indirim

Emekli iken şirket ortağı veya işyeri sahibi olarak (Bağ-Kur’lu gibi) çalışmaya devam eden emeklilerin emekli maaşlarından yapılan yüzde 15’lik kesinti yüzde 10 oranına düşürülüyor.

Üç çocukluya 9 TL zam

Asgari geçim indiriminde üçüncü çocuk için AGİ oranı yüzde 5 idi. Bu oran yüzde 10’a yükseltiliyor. 2015 yılı için bu artışın anlamı üç çocuğu olanlar için maaşta 9 TL artış anlamına geliyor. 

Babalık izni

Eşi doğum yapan işçilere beş gün ücretli izin hakkı getiriliyor.

(Kaynak: alitezel.com | 10.04.2015)

GÜNDEM