BASINDAN YAZILAR
Malulen Emeklilikte Bu Değişikliklere Dikkat / Resul Kurt - MuhasebeTR

Malulen Emeklilikte Bu Değişikliklere Dikkat / Resul Kurt

 Maluliyet, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetme halidir. Çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurumlarının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır.

Malulen emeklilikte malul sayılmak temel koşul olmakla birlikte malullük aylığına hak kazanmak için tek başına yerine getirilmesi gereken bir koşul değildir.

Bunun yanı sıra sigortalının en az 10 yıl sigortalılık süresinin bulunması, ayrıca en az 1.800 gün uzun vadeli sigorta kollarında prim ödemiş olması ve işten ayrılmış olması gerekir.

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresi aranmaz, en az 1.800 gün prim ödemesi yeterli olmaktadır.
***
Malulen emeklilik şartları
Bir sigortalıya malullük aylığı bağlanması için;
- Malul sayılma,
- Belli bir süre sigortalı olma,
- Belli bir süre prim ödeme,
- İşten ayrılma ve malullük aylığı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunma şeklinde sayabiliriz.
Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde yer alan liste dikkate alınır.

SSK ve BAĞ-KUR sigortalıların, sigortalılık süresi içinde;
a) Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan listede belirtilen hastalıkların meydana geldiği,
b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde yer alan listede belirtilen seviyelere yükseldiği,
c) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği,
ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği,
SGK Sağlık Kurulu'nca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.
***
Malulen emeklilikte değişiklikler
SGK tarafından 18.03.2015 tarihinde Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre;
1- Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılara ilave prim ödeme gün sayısı eklenmesi ve bu sürenin emeklilik için gerekli yaştan düşülmesine esas olmak üzere; çocukların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik hali tespiti, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği yerine Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılacak,
2- Artık uzuv kaybı olmasa da bu uzuvların tam olarak işlevini yitirmiş olması da başka birinin sürekli bakımına muhtaçlık hali sayılabilecek,
3- SGK Sağlık Kurulu'nca verilen kararlara karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz için 6 aylık şart kaldırıldı.
4- Kanser tanısı konularak tedavi altına alınan sigortalıların maluliyet başlangıç tarihi olarak teşhis tarihi değil, sağlık kurulu raporu tarihi esas alınacak.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 27.03.2015)

GÜNDEM