BASINDAN YAZILAR
Torba Yasa 10 Yıllık Memuriyetle Emeklilik İçin '50 Yaş Şart' Diyor / Okan Güray Bülbül - MuhasebeTR

Torba Yasa 10 Yıllık Memuriyetle Emeklilik İçin '50 Yaş Şart' Diyor / Okan Güray Bülbül

 8.9.1999'da 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunan kişiler, emekliye ayrılacakları zaman eğer 10 yıllık hizmetleri varsa emekliliğe hak kazanabilecekler. 

ANAYASA Mahkemesi geçtiğimiz yıl 18 Ocak’ta Emekli Sandığı Kanunu’nun geçici 206. maddesini iptal etmiş ve iptalin yürürlüğe girmesi için 1 yıl süre tanımıştı. Bu bir yıllık sürenin amacı konuyla ilgili maddenin iptali sonrası ortaya çıkabilecek yeni durumun açıklığa kavuşturulması için yeni bir düzenleme yapılmasıydı. Fakat bu sürede herhangi bir düzenleme yapılmayınca kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Şimdi Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen torba yasa tasarısı ile konuyla ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeye imza atılıyor.

TORBA YASA'DA NE VAR? 

Torba Yasa tasarısında yer alan maddeye göre 8.9.1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunan kişiler yaş haddi nedeniyle veya re’sen emekliye ayrılacakları zaman eğer 10 yıllık hizmetleri var ise emekli aylığına hak kazanabilecekler. Tasarıdaki maddenin bu şekilde yasalaşması halinde düzenlemeden yalnızca 8.9.1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaştaki kişiler yararlanabilecek. Fakat bu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gerekçesi de yerine getirilmiş olacak. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası 1 yıl içerisinde bu yönde bir düzenleme yapılsaydı konuyla ilgili kamuoyunda herhangi bir tereddüt hâsıl olmayacaktı. Bu süre içerisinde bir düzenleme yapılmadığı için 8.9.1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşta olmayan kişilerin de bu düzenlemeden yararlanabileceği yönünde görüşler ortaya atıldı. Düzenleme eğer bu haliyle yasalaşırsa konu açıklığa kavuşturulmuş ve 10 yıl memuriyet ve 61 yaş şartlarıyla emekli olabilecek kişilerin kimler olabileceği netleştirilmiş olacaktır. Bu açıdan düzenlemenin geç kalmış fakat yerinde bir düzenleme olduğu söylenebilir.

Herkes yararlanabilir mi?

Torba yasa tasarısındaki madde bu şekilde hayata geçerse 8.9.1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşta olan kişiler 61 yaşına geldiklerinde 10 yıl memuriyetleri varsa emekli aylığına hak kazanabilecekler. Bu kişilerin 8.9.1999 tarihinde Emekli Sandığı'na tabi olmaları şartı aranmayacak. Diğer yandan bu düzenleme bütün memurları kapsamıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez memuriyete başlamış kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi oldukları için Emekli Sandığı iştirakçisi değiller. Dolayısıyla bu durumdaki kişilerin bu düzenlemeden yararlanma şansları yok.

3 SORU 3 CEVAP

Geçmişe dönük primleri vermez 

SORU: Annem bir emekli arkadaşının üzerine dükkân açtı ve 2008 tarihinden itibaren kesilen destek primlerini yapılandırarak ödüyor. Bunları afla geri alabilir mi? (Çiğdem Bayhan)
CEVAP:  Bu yönde haberler medyada yer alıyor. Fakat konuyla ilgili herhangi bir hazırlık yok. Olursa bile ileriye dönük bir uygulama olur. Geçmişe dönük olarak ödenmiş primlerin geri alınması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

SGK merkezine başvurabilirsiniz 

SORU: Kanser hastasıyım, bahsettiğiniz 18 aylık yardımı almak için nereye başvurmalıyım? (Gökhan Sebo)
CEVAP: Kanser teşhisi konduğuna dair raporla birlikte en yakın SGK merkezine malulluk aylığı talebinizi iletebilirsiniz.

Her iki aylığı birlikte alabilir 

SORU: Annem 1946 doğumlu ve SSK emeklisi. Kendi maaşıyla birlikte, hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi? Babamın ölümü 2012 ve SSK'lı. Dedeminki ise 1980, Emekli Sandığı. (İsimsiz)
CEVAP:  Eşinin ve babasının ölüm tarihleri ve sigortalılık statüsü uyarınca iki aylığı alabilir.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 12.02.2015)

GÜNDEM