BASINDAN YAZILAR
Banka Çalışanları Şikayetçi Yasal Hakları Olan Sendikaya Neden Sıcak Bakmazlar / Vedat İlki - MuhasebeTR

Banka Çalışanları Şikayetçi Yasal Hakları Olan Sendikaya Neden Sıcak Bakmazlar / Vedat İlki

 Son günlerde banka çalışanı olan okurlarımdan şikayetler geliyor.

Öncelikle %80 Üniversite Mezunu olan ,aralarında Y.Lisans ve Doktora eğitimli olanlarda var.

a.)Mobbing Mağduriyeti

b.)Mesaisiz Çalışma(Mesai Dahil İş Sözleşmeleri)

c.)Stresli İş Koşulu

ç.)Geç saatlere kadar çalışma

d.)Müşteri memnuniyeti baskısı

e.)Amirlerin inanılmaz baskıcı tutumları

f.)Para satmaktan,kredi kartına,sigorta poliçesine kadar angarya pazarlama işlevleri.

g.)Bireysel Müşteri Temsilcilerinin mesai tanımadan çalışması

vs.

2014 EYLÜL 2014  VERİLERİ

2014 eylül ayında banka şube sayısı  11.189 'tir.199  Bine yakın banka çalışanı var.152 Bin Üniversite,13 Bin Y.Lisans ve Doktora,Lise 32,5 Bin ve1,5 Bin İlköğretim bitirmiştir.Çalışanlarının %52'si Kadın %48'i Erkekdir.

SGK Kayıtları incelendiğinde Banka,Finans ve Sigorta İş Kolunda 297 Bin çalışan var.

Sendikalı bankacı ve sigortalı çalışanı 90 Bini geçmez.

Oranlama yaptığımızda Sendikalı oranı %30 geçmez(Sigorta ve Finans Çalışanları dahil.)

Bu durumda Bankacıların tahmini 30 Bini Sendika kapsamında çalışmaktadır.

BANKA ÇALIŞANLARININ BASIN ve SOSYAL MEDYADA SERZENİŞLERİ

Banka çalışanlarının %100 yakını beyaz yakalıdır.Çalışanlar için yapılan en büyük psikolojik baskı sizden daha iyi pozisyonda olup ,daha ucuza çalışacak iş gücü var diyerek korku imparatorluğu oluşturulmuştur.

Psikolojisi bozulan banka çalışanları rüyalarında “ kredi kartı, altın, fon, hisse senedi” satamama kabusu yaşıyor.

 Hedef baskıları, bankacıların psikolojisini iyice bozmuş ,üstelik hedef baskıları azalmayıp her geçen gün biraz daha büyüyerek bankacıların omuzlarına ağır bir yük olarak bindiriliyor.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Çalışma ortamında ortaya çıkan stres ve bunun sonucu olarak da tükenmişlik, çalışanların iş yaşamı, aile yaşamı, sosyal yaşamı gibi yaşamının çok çeşitli yönlerini, kişiler arası ilişkilerini, üretkenliğini, verimliliğini ve uyumunu olumsuz yönde etkilemekte bu da iş doyumunun azalması ile birlikte duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel bitişi beraberinde getirmektedir.
Avrupa’da sendikalaşma çok yaygın ama Türkiye’de yok. Yabancı bankaların kendi ülkelerinde sendika var ama Türkiye’ye gelince yok. Örgütsüz bankaların sektörde haksız rekabet yarattıkları Rekabet Kurumu’na da bildiriliyor fakat sonuç alınamıyor. Rekabet Kurumu konuya el atmalı gerekli düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmelidir.   
Banka ve sigorta çalışanlarının sadece üçte biri sendikalı. Sektördeki sendikaların yüzde 10 olan işkolu barajının atında kaldığı için toplu iş sözleşmesi yapma yetkileri yok.

MOBBİNG

Sektör de rekabet ve beklentiler çalışan personel üzerinde inanılmaz baskı ve bezdiri uygulaması ile mobbing de bankacılar şampiyonlar liginde ,fakat kol kırılır yen içinde kalır felsefesi ile yansıtılmıyor.

Bankalarda çalışan personelin yaşı, fiziki görüntüsü ve sosyal ilişkileri daha önemli bir gösterge oldu. Yalnızlaşan personel mobbing ile tanışmış oldu. 

Mobbinge uğrayan çalışanın verimi gittikçe düşüyor, personel psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyor, sağlığını kaybediyor. Bir yandan verilen yüksek hedefler, bir yandan uygulanan yıldırma politikaları  mobbingciler için bulunmaz fırsattı yarattı.

Şimdi bir çok bankacı psikoloji,mide rahatsızlığı ,depresyon gibi panik atak hastalıkları var.

BANKA ÇALIŞANLARI BİRAZ CESARET BİR TIKLA SENDİKALI OL

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜYELİK YAPILIYOR

 

08/11/2013 Tarihinden itibaren e-devlet üzerinden sendika üyeliği başlamıştır.

Sendikaya üyelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca sağlanan elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.

30 GÜN SÜRE VAR

Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

KABUL EDİLMEYENLER 30 GÜN SÜREDE DAVA AÇAR

Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

SONUÇ:

Banka çalışanları ülkemizde 200 Bin Çalışan Kadrosu ile birlikte sendikal çatıda örgütlenmesi  halinde hem çalışma hayatına hem de iş yaşamında arzu ettikleri güvencelere sahip olacaklardır.

Bankacılık sektöründe teknoloji ile çalışanlar yıldırmak istense de İnsan olmadan bu sektör devam edemez.

 

Bu alanda adım adan bankacılar ilerleyen yıllarda Avrupa düzeyinde bankacılık çalışan ivmesini yakalayacaktır.

(Kaynak: alitezel.com | 28.01.2015)

GÜNDEM