BASINDAN YAZILAR
Kendi İşyerinde Yada Ortak Olduğu İşyerinde SSK Olanların Çakışan Primlerinin Aktarılması / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kendi İşyerinde Yada Ortak Olduğu İşyerinde SSK Olanların Çakışan Primlerinin Aktarılması / Vedat İlki

 Okurlarımızdan bazıları 5510/53.Maddesine hakim olmadıkları için yapılan hatalı sigortalı bildirimi ile birlikte sürpriz 4/b borcu ile karşı karşıya kalıyorlar.

Bu durumda olanlar için 2014/28 sayılı Genelge ile çözüm yolları önerilmiştir.
Kendi işyerinden veya ortak olduğu işyerinden (4/a) kapsamında bildirilen sigortalılar
5510 sayılı Kanunun 53. maddesinin üçüncü fıkrasında (4/b) kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, (4/a) kapsamında sigortalı bildirilemezler hükmü bulunmakta olup bu durumdaki sigortalıların tespiti 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin dokuzuncu kısım birinci bölümde belirtilen hususlar doğrultusunda belirtilmiştir.

Kendi işyerlerinden (gerçek kişiler) kendilerini (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirenlerin (4/a) hizmetleri iptal edildikten sonra ödenen primler sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte, ortak oldukları işyerlerinden (tüzel kişiler) (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin ise sadece sigortalı hissesi (4/b)’ye aktarılacaktır.

Örnek:
01/01/2012 Tarihinde Gelir Vergisi Mükellefi olarak kendine ait işyeri açan Gönül Hanım Bağ-Kur'lu olmalı gerekirken kendi işyerinden 53/2.Fıkrası gereğince 4-1(b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4-1(a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.

Bu durumda Gönül Hanım için 4-1(a) hizmet süreleri iptal edilecek,sigortalı ve işveren hisseleri 4-1(b) olarak aktarılacaktır.

Örnek:

Ahmet bey 01/01/2012 tarihinde Limited Şirket ortağı olmasına rağmen kendi işyerinden SSK olarak bildirilmesi halinde 53/2.Fıkrası gereğince 4-1(b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4-1(a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler kuralı gereğince tüzel kişilikten dolayı sadece sigortalı hissesi 4-1(b) aktarılacaktır.

Gerçek kişi de sigortalı+işveren hissesi aktarımı var.
Tüzel kişi de ise sadece sigortalı hissesi aktarımı yapılacaktır.

Çakışmalarla ilgili Gerçek Kişilerde Bağ-kur borcunu azaltan bir uygulama olmasına rağmen ,tüzel kişilerde ise borcun azaltılması yönünden bir uygulama olmamaktadır.

Gerçek kişiler işyerlerinde çalışanlardan daha az Bağ-kur Primi beyan etmeyeceklerinden bir koruma kalkanı gelmiş,Tüzel kişilerde ise işyerlerinde çalışanlardan bağımsız bağ-kur primi tercihi yapacaklarından dolayı işveren hissesi aktarımı dikkate alınmamıştır.


SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

EMEKLİLİĞİ HAK ETMİŞ
Babam 1955 doğumlu olup 01/02/1996 yılında ilk defa SSK oldu.Askerlik borçlanması dahil 3600 günü 2007 yılında doldurmuştur.3600 günü doldurduğundan dolayı çalışmamayı tercih etmiştir.

Şimdi babam ne zaman emekli olur?Hasan

Üç unsuru dikkate alacağız.
1.)1955+55=2010
2.)01/02/1996+15=01/02/2011
3.)2007 yılında 3600 gün.

Burada sigortalılık süresi 15 yıl 23/05/2011 tarihinden önce tamamlandığı için 58 yaşında emekli olacaktır.

Sizin babanızın 2013 yılında emekli olması gerekiyordu.

Hemen en yakın SGK İl yada SGM başvurursanız emekli aylığı bağlanacaktır.

**
60 YAŞINDA EMEKLİ OLUR
01/07/1962 doğumlu babam ilk defa 01/04/1982 yılında Bağ-Kur girişi yapılmıştır.Daha sonra 1260 günden fazla çalışarak 3600 günü tamamladı.Ne zaman emekli olur?Ömer

Babanız 60 yaşında SSK şartı ile emekli olacaktır.

**
7000 GÜN OLMADAN ASLA KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALAMAZ
01/06/1981 yılında doğdum.01/04/2000 yılında askerlik öncesi SSK oldum.Şu ana kadar askerlik borçlanması dahil 4500 gün prim ödemem vardır.İşyerinden 3600 gün Kıdem Tazminatı yazısı ile ayrılma hakkım var mıdır?Tuncay

08/09/1999 sonrası işe girenlerin 60 yaş 7000 gün,25 yıl 4500 gün 60 yaş ile emekli olacaklarından dolayı bu yazıyı almanız için SGK 7000 gün yada 25 yıl 4500 gün arayacaktır.

Onun için sizin 3600 gün yazısı ile Kıdem Tazminatı alma hakkınız bulunmamaktadır.
**
YAŞ DÜZELTMESİNDE İLK DEFA SİGORTALILIK TARİHİNE BAKILIR
Ilk defa 01/11/1988 yılında SSK oldum.1990 yılında mahkeme kararı ile birlikte 1971 olan yaşımı 1969 yılı olarak düzeltim.İlk defa SSK olduğum zaman yaşım SSK işe giriş bildirgesinde 1971 olduğundan dolayı benim emekliliğimde hangi yaş dikkate alınacaktır.?Mustafa

01/11/1988 yılında ilk defa SSK olanlar 25 yıl 51 yaş 5450 gün ile emekli olacaklardır.

Bu durumda 1971+51 yaş=2022 yılında emekli olacaksınız.
İlk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra yaptığınız yaş düzeltmesi emeklilikte dikkate alınmaz.

(Kaynak: alitezel.com | 27.11.2014)

GÜNDEM