BASINDAN YAZILAR
Çalışmadan Nasıl Emekli Olunur? / Arif Temir - MuhasebeTR

Çalışmadan Nasıl Emekli Olunur? / Arif Temir

 Türkiye’de çalışmadan emekli olmanın yolu isteğe bağlı sigortalı olmaktan geçiyor. Bunun için de 18 yaşını doldurmak yeterli.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
➤ 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
➤ Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
➤ 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
➤ İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik kurumuna başvuruda bulunmak, şartları aranıyor.
➤ İsteğe bağlı sigortalı olanlalar sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. İsteğe bağlı sigortalıların aylık %32 oranında prim ödemeleri gerekiyor. Asgari ücret üzerinden prim ödemek isteyen birisi aylık 342 TL prim ödemesi gerekiyor.

Malulen Emeklilik

Nöroloji, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, onkoloji, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve aıds maluliyet kapsamına alınan hastalıklardır.

Malul sayılma KOŞULLARI

Maluliyet; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4/a-b maddesi(eski SSK ve Bağ-kur) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar(memurlar) için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme hali, olarak tanımlanmaktadır.

Emekli işyeri açarsa emekli maaşı kesilir mi?

➤ Emekli, Devlet memuru olarak çalışmaya başlarsa emekli maaşı kesilir mi?
5335 sayılı Kanuna göre emekli aylığı kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.
➤ Emekli (4/a’lı) olarak çalışırsa emekli maaşı kesilir mi?
Emeklinin, önceki emekli statüsü Devlet memuru veya Bağ-Kurlu ise sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilir. Emekli SSK’lı olarak emekli olup tekrar çalışması halinde tercihine bağlı olarak bütün sigorta kollarına tabi olur veya sosyal güvenlik destek primi ödeyerek maaşı kesilmeden çalışır.

Malul çocuğu olan kadınlar

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların erken emekli olabilmeleri için 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.

KURUL RAPORU GEREKİYOR

İndirimin yapılabilmesi için çocuğun başka birisinin bakımına sürekli muhtaç olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Bu haktan SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına tabi olan ve 1 Ekim 2008 itibaren çalışması bulunan anneler yararlanıyor.

250 GÜN EKLENECEK

Örnek: 50 yaşında emekli olması gereken Fatma Hanımın 01.10.2008 tarihinden sonra 1000 gün prim ödeme günü bulunmaktadır. Buna 250 gün daha eklenecek ve 1250 gün prim ödemiş sayılacak. Ayrıca 50 yaş haddinden 250 günlük sürede düşülecektir.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 17.11.2014)

GÜNDEM