BASINDAN YAZILAR
Madeni Su Bastı İhmalkarlık Mı? Fıtrat Mı?Kan Parası Mı?Önümüzdeki Günler Göreceğiz / Vedat İlki - MuhasebeTR

Madeni Su Bastı İhmalkarlık Mı? Fıtrat Mı?Kan Parası Mı?Önümüzdeki Günler Göreceğiz / Vedat İlki

 Ülkemizde 2013  yılından sonra İş Kazaları tavan yaptı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmasına rağmen kazalar önlenemiyor ,peşi sıra ölümlü iş kazaları yaşanıyor.

Bu kazalarda ölenlerin kimine kader deniliyor ,kimine işin riski denilerek fıtratında diyebiliyoruz ,kimine kan parası vererek aileleri hak aramaktan vazgeçiriyoruz.

Ermenek'te  madeni su bastı 18 işçi ocakta mahsur kaldı.

Oysa Torba yasa ile maden çalışanlarına verilen ücret ve çalışma süresine ait düzenlemelerden dolayı Ermenek’te bir çok maden şirketi işçi çıkarmıştı.

Soma Madencilerin büyük çoğunluğu aylık alamamaktan şikayetçi.

Maden işyeri sahipleri de yapılan düzenlemeler ile maliyet artışı sonucu düşük kapasite ve işçi çalıştırmamak ile işsizliği körükleyeceklerini söylüyorlar.

Çalışanlarda iş istiyorlar.

Oysa çözüm yolları var.

Bunun içinde işverenler yeni bir torba yasaya hem çalışma sürelerini artırmaya hem de 2 asgari ücrete karşı atak yaptılar.

İşçi Sendikaları halen sessizliğini bozmadı.

Hepimizin istediği iş barışı içinde ,işçi sağlığı ve güvenliği ön plana çıkartarak ,önlenecek iş kazalarına karşı tedbirler almak ,  çalışanların sağlıklı iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır.

İŞVERENİN MADENLERDE GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1) İşveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;

1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır.

2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır.

3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.

4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır.

5) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.

           2) İşveren,

a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar.

b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer almasını sağlar:

1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.

3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.

c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmasını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar.

(3) İşveren, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca gerekli kayıt ve bildirimleri yapar.

(4) Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir işverenin Kanunda belirtilen sorumluluğunu etkilemez.

 

Kısaca  yönetmelikler var.

Önemli olan uygulamaktır.

Bunun içinde İşçi Sağlığı ,İşin Üretiminden önemlidir.

Kar hırsına kapılmadan ,makul kazançlara kanaatkar olunursa ,canlar gitmez.

Ümidimiz 18 Cana Aileleri Kavuşur,Yoksa Biz Ne Söylersek Söyleyelim Ateş Düştüğü Ocakları Yakıyor.

Ne kadar Kan Parası Ödesek de Gidenler Geri Gelmeyecektir.

(Kaynak: alitezel.com | 30.10.2014)

GÜNDEM