BASINDAN YAZILAR
Prim Borcu Olanlara Süre Tanındı - MuhasebeTR

Prim Borcu Olanlara Süre Tanındı

 SGK, prim borçlarına yapılandırmayla ilgili yol haritasını açıkladı. Borçların taksidini aksatmayacağına dair vatandaştan taahhüt alınacak. Başvurular 3 ay içinde olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 86 milyarlık alacağını yapılandırmaya yönelik yol haritasını açıkladı. Kurum, 44 sayfalık genelgesinde borcunu yapılandırmak isteyenler için örnek dilekçeler de hazırladı. Vatandaştan prim borçlarını vadesinde ödeyeceğine, ikiden fazla taksit aksatmayacağına, dava açmayacağına ve açmış olduğu davalardan vazgeçtiğine ilişkin taahhüt alınması da öngörülüyor. Genelgede yer alan başlıklar şöyle: 
 BAŞVURULAR EKİMDE: Sigorta, işsizlik sigortası, ek karşılık primi, sosyal güvenlik destek, sigorta primi, topluluk sigortası primi alacakları, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitim katkı payı, eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, genel sağlık sigortası primi alacakları için ekim ayından itibaren 3 ay içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. Diğer alacaklar için ise 7 aylık süre bulunuyor. 
 NEREYE BAŞVURULACAK?: Prim borcu için herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılabilecek. Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için ise sigorta dosyalarının bulunduğu ilde müracaatta bulunulacak. 
 ÜÇ KANALDAN BAŞVURU: Emekli keseneği, sigorta primi, fiili hizmet zammı, idari para cezası borçları, ek karşılık prim borçları için SGK internet sitesindeki ilgili formu doldurarak e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili başkanlıklarına gönderilebilir. 
 DESTEK PRİMİ BORÇLARI: Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayanlar Ekim 2008'den önceki sürelere ilişkin borçları için elden, posta ile il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezine başvurabilir. Bu tarihten sonraki borçlar için ise dosyaların oluştuğu ildeki müdürlük, ya da merkeze başvuru yapabilecek. 
 TAKSİT SÜRESİNE DİKAT: Başvurularda başvuru forumunda beyan edilen taksit süresi esas alınacak. Peşin ya da farklı süreli taksit de tercih edilebilecek. İlk taksit ödeme süresi geçtikten sonra Şubat 2015 ya da sonrasında peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyecek. 

İDARİ CEZADA TEBLİĞ TARİHİ ESAS OLACAK
Sigorta, genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı alacakları hesaplanırken Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınıyor. Belirtilen sürede ödenmesi durumunda bu alacaklara uygulanan gecikme cezası tahsilinden vazgeçiliyor. Nisan 2014'e kadar işlenen fiiller nedeniyle kesilen idari para cezaları için aralığa kadar başvurmak gerek. Bu tarihten önce işlenmiş ancak 31 Aralık 2014 öncesinde tebliğ edilen cezalar da bu kapsamda değerlendirilecek. 

GELİR TESTİNİ UNUTMAYIN
İlk defa gelir testine başvuracak olan sigortalıların, ekim ayından itibaren 6 ay içinde 31 Mart 2015'e kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Bu durumda, genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek, belirlenen seviye göre primler belirlenecek. 

(Kaynak: Sabah Gazetesi | 27.09.2014)

GÜNDEM