BASINDAN YAZILAR
Çalıştığı Yerin Temizliğini Yapana Zamlı Ücret Var / Arif Temir - MuhasebeTR

Çalıştığı Yerin Temizliğini Yapana Zamlı Ücret Var / Arif Temir

 Çalışma mevzuatımız esas işi bittikten sonra işyerinde temizlik işleri yapanlara ek ücret ödenmesini öngörüyor. Bir işçinin esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce temizlik işlerinde çalışabilmesi belirli kurallara bağlı. Bu kurallar Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Temizlik işlerinde çalışacak işçilerin sayıları işyerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor. Buna göre temizlik işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı;

■ 1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 işçiden,
■ 16-30 çalışanı bulunan işyerlerinde 4 işçiden,
■ 31-60 çalışanı bulunan işyerlerinde 6 işçiden,
■ 61-80 çalışanı bulunan işyerlerinde 8 işçiden,
■ 81-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 10 işçiden,
■ 100’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan sayısı toplamının yüzde onundan fazla olamıyor. Örneğin işyerinde 10 işçi çalışıyorsa en fazla 3 işçi çalışma süresinden sonra veya önce temizlik yapmak üzere görevlendirilebilecek.

Temizlikçinin niteliği

Temizleme işlerinin yapılması özel riskler yaratması ve özel bilgi, beceri ve deneyim gerektirmesi halinde, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları bölümleri ve mesleki eğitimleri göz önüne alınarak uygun nitelikte olanlar seçilecek.

Günde EN FAZLA 2 saat

Temizleme işlerini yapacak olan işçiler, günde en çok iki saat daha temizlik işinde çalıştırılabilecek. Günlük toplam çalışma süresinin temizlikte geçen çalışma süresi dahil 11 saati geçmemesi gerekiyor. Ayrıca günlük normal çalışma süresi dışında yapılan temizleme işleri ile yapılan fazla çalışma sürelerinin toplamının yılda 270 saati geçmemesi gerekiyor.

Dinlenme süresi var

İşyerinde yürütülen asıl işin bitmesinden sonra temizleme işlerini yapacak olan işçilerin, bu işlere başlamadan önce yarım saatten az olmamak üzere dinlenmeleri gerekiyor. Ancak, işçilerin bu dinlenme haklarını kullanmaları, asıl işin bitmesinden sonra böyle bir çalışma aralığı bırakılmasının herhangi bir teknik sakınca doğurmaması koşuluna bağlıdır.

NORMALİN 1.5 KATI

İşyerinde, temizlik işlerini de yapan asıl işçilere, bu işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeniyor.
Örnek: Mehmet Bey, işyerinde 09.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor. Mehmet Beyin asıl işinde saatlik ücreti 15 TL. Mehmet Bey haftada beş gün 17.30-18.30 saatleri arası bir saat çalıştığı işyerinde temizlik işleri yapıyor. Mehmet Beyin temizlik işlerini asıl işine ek olarak yapmasından dolayı bir ay içerisinde alabileceği ek ücreti ne kadar olacak? Mehmet Bey, bir ay içerisinde toplam 20 saat temizlik işi yapmıştır. Mehmet Bey’in temizlik işi ücreti saat başına %50 zamlı olarak ödenecektir. Buna göre Mehmet Beye temizlik işlerini yapmasından dolayı aylık ücreti haricinde ayda 450 TL ek ücret ödenecek.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 13.09.2014)

GÜNDEM