BASINDAN YAZILAR
Hangi Eski Memurlar İkramiyelerini Sorunsuz Alabilir? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Hangi Eski Memurlar İkramiyelerini Sorunsuz Alabilir? / Şevket Tezel

 İstifa ettikten sonra SSK'lı veya Bağ-Kur olarak çalıştığı için ikramiyelerini emekli oldukları tarihte alamayan memurların durumu hakkında Anayasa Mahkemesinin 2009 ve 2011 yıllarındaki iki iptal kararı sonrası 2012 yılında yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun kapsamında uygulama yapılıyor.

5434 sayılı Kanunun ikramiye hakkını düzenleyen 89 uncu maddesinde 6270 sayılı Kanunla yapılan son düzenleme de Anayasa Mahkemesine götürülmüş fakat bu defa iptal edilmemişti.

Söz konusu düzenlemede farklı sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmet süreleri birleştirilerek emeklilik, yaşlılık ya da malûllük aylığı bağlananlara, son defa bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre ayrım yapılmaksızın kamuda (5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4. maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanun’a tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda) geçen çalışmalarına karşılık emekli ikramiyesi ödenebilmesi öngörülmüştü.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi bu husustaki üçüncü kez iptal istemini reddettiği 2012/33 Esas ve 2012/174 Karar sayılı kararında;

"Farklı sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmet süreleri birleştirilerek emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlardan, kamuda geçen görevinden;

- Evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde isteği ile ayrılan kadın,

- Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle isteği ile ayrılan erkek,

- 8.9.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp, bu tarihten sonra 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahip iken ayrılan,

- 8.9.1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayıp 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahipken veya sadece 7000 prim ödeme gün sayısına sahipken ayrılan,

- Emekli, malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanarak ya da toptan ödeme yapılarak ayrılan,

sigortalılara emekli ikramiyesi ödenebilmesi mümkün hâle gelmiştir"

demektedir.

Yani Anayasa Mahkemesinin kararı ve 6270 sayılı Kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için halen;

  • 8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
  • İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
  • En az 3600 gün prim ödenmiş olması

 

koşullarının aranması yeterli bulunuyor.  

 

Dikkat edileceği üzere memuriyetten emeklilikte yaştan emeklilik için en az 15 yıl ve 5400 gün gerekirken 6270 sayılı Yasa gereği geçmişe dönük emekli ikramiyesi hak ediş esaslarının kıdem tazminatını hak ediş esaslarına benzetilmesinin yorumu gün sayısı bakımından da SSK'lı gibi değerlendirilmelerine yol açmış. Bilindiği üzere 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılığa başlayanlar için SSK'dan yaştan emeklilik bakımından yaş dışında en az 15 yıl ve 3600 gün şartları aranıyor.

Son Olarak Emekli Sandığı İştirakçisi Olmamak

Bu nedenle geçmişte Emekli Sandığı iştirakçisi olup sonradan SSK veya Bağ-Kur statüsüne geçip buralardan emekli olanların emekli olduklarında SGK'ya başvurup emekli ikramiyelerini talep etmelerinde kendileri için fayda bulunuyor. Yani emekli olmadan önce ve Emekli Sandığı süresinden sonra SSK veya Bağ-Kur’a prim ödemiş olmak ikramiye alınmasına artık engel olmayacak.

Emekli Sandığı iştirakçisi (4/1-c sigortalısı) iken memuriyetten veya 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel iken emekli olanalrın zaten bir ikramiye problemleri bulunmadığından onlar da bu konuda bir sorunla karşılaşmayacaklar. 

Esas alınacak katsayı ve gösterge

Bu durumda memuriyetten ayrıldıktan sona SSK’lı ve/veya Bağ-Kur’lu olup da sonra emekli olanların memuriyetten ayrıldıkları derece ve kademe üzerinden belirlenecek göstergeleri ve emekliye ayrıldıkları tarihte geçerli  memur maaş ve taban aylık katsayılarına göre hesaplanacak ikramiyelerini almaları mümkün bulunuyor. 

 

Soru: 8 aydır Bağ-Kur prim borcum var. Borcun tamamını peşin ödememi istiyorlar. Ben taksitlendirmeyle ödeyebilirim, torba yasa çıkacak diye de taksite bölmüyorlar. Sağlık yardımından faydalanamıyorum. Ameliyat olmam gerekiyor. 1 Ekimde TBMM'de değerlendirileceği, yasa çıkacağı söyleniyor. Başka ne yapabilirim? A.YAZICI

Cevap: İki aylık prim borcundan fazla Bağ-Kur prim borcunuz var iken genel sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz. Ancak hemen SSK'lı bir işe girer ve çalışmaya başlarsanız 30 gün sonra sağlıktan yararlanmaya başlayabilirsiniz.   

(Kaynak: Alitezel.com | 25.08.2014)

GÜNDEM