BASINDAN YAZILAR
Maden De Ciddi Meslek Hastalıkları / Vedat İlki - MuhasebeTR

Maden De Ciddi Meslek Hastalıkları / Vedat İlki

 Soma Madeni ile birlikte , iş kazası olarak gündeme gelse de bu sektörde çalışanlar için hayati önem taşıyan meslek hastalıklarını da dikkat çekmemiz gerekir.

Madencilik sektöründe en sık karşılaşılan meslek hastalıkları

Ø  Gürültü kaynaklı işitme kaybı

Ø  Titreşim kaynaklı beyaz parmak sendromu, karpal tünel sendromu, tüm vücut vibrasyonunun neden olduğu hastalıklar dahil bel rahatsızlıkları, epikonilit ve bursiti de içeren kas iskelet sistemi rahatsızlıkları

Ø  Asbestin neden olduğu hastalıklar dahil tozdan kaynaklanan meslek hastalıkları

Ø  Mesleki cilt hastalıkları

Ø  Mesleki astım

Ø  Mesleki kanser

Ø  Tetanoz

Ø  Madenci nistagmusu

Ø  Leptospiroz (Weil hastalığı)

 

MESLEK HASTALIKLARINA KISACA BAKIŞ

 

Gürültü için işverenin uygun kulak koruyucuları ve bunların kullanımına yönelik talimatları vererek maruziyet altındaki çalışanın güvenli (gürültüsüz) ve kendilerinin veya iş arkadaşlarının sağlık ve güvenliğine karşı risk arz etmeyen bir şekilde çalışabilmelerini temin etmek durumundadır.

Çalışanların düzenli sağlık gözetimi yapılmalıdır. İşe giriş muayenelerinde yüksek riskli bireyler belirlenmeli, periyodik muayenelerde tarama odyometreler yapılarak erken işitme kaybı saptanan çalışanlar için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler alınmalıdır.

 

Titreşimli makinaların etkisini azaltacak ,eldivenler,ergonomik el aletleri ,el kol harketini etkilemeyecek cihazlar kullanırken ,periyodik yıllık muayeneler yapılmalıdır.

 

İşe giriş muayenelerinde kas, eklem, kemik hastalıklarının varlığı araştırılmalı, uygun işe uygun insan kuralına göre işe yerleştirme yapılmalıdır. Aralıklı kontrol muayeneleri, erken etkilerin saptanıp, iş koşullarının ve yakınmaların erken düzeltilmesine yönelik olmalıdır. Hastalığa neden olan iş aktiviteleri ve koşulları ile düzeltme önerileri hakkında işyeri hekiminin görüşleri alınmalıdır.

 

Bel fıtığı hastalıkları sıklıkla rastlanılıyor.

Bununla ilgili işyeri hekimi ,iş güvenliği uzmanı ve uzman hekim gözetiminde eğitim verilmeli,bu hastalığa yakalananlar için işyeri hekimi periyodik kontrol muayeneleri yapmalıdır.

 

Kömür tozlarından meydana gelen mesleki hastalıklar solunum ve akciğerlerde tahribat meydana getirir.

 

Tozlar; çalışanlarda akciğer hastalıkları, cilt hastalıkları, alerjik hastalıklar, sistemik toksik etkiler ve kanserlere neden olabilirler.

 

Silikoz, yıllar boyu silika tozu soluyan insanlarda gelişen ve bilinen en eski mesleki akciğer hastalığıdır. Silikoz; alfa kuvars, kristobalit veya tridimit halinde bulunan kristalin silisyum dioksit içerikli çok küçük solunabilir tozun akciğerlerde birikmesi sonucunda gelişen geri dönüşü olmayan, potansiyel olarak ölümcül bir akciğer hastalığıdır.

 

İşe giriş muayeneleri ile bazal akciğer sağlığı değerlendirilmelidir. İkincil korunmada kömür tozu maruziyeti olanlarda periyodik kontrollerin maruziyet seviyesine göre değişkenlik göstermesi gerektiği bildirilmiş, bu olgularda akciğer grafisine ilaveten spirometrik incelemenin de yapılması önerilmiştir.

 

Madencilikte karşılaşılan mesleki cilt hastalıkları arasında:

- Kontakt dermatit veya egzama,

- Kontakt ürtiker,

- Akne ve folikülit,

- Cilt kanseri bulunmaktadır.

 

Madenci astımı

Kömür tozuna bağlı gelişebilir ve astım her türlü toza maruziyet nedeniyle kötüleşebilir.

 

Madencilik sektöründe istihdam edilen insanların, kanserojen veya kanserojen şüphesi olan maddelere maruz kaldıkları için kansere yakalanma riski daha yüksek olabilir.

 

Tetanoz, toprakta yaşayan bir bakterinin neden olduğu, bazen ölümcül olabilen ciddi bir hastalıktır. Maden ocaklarında bulunabilen diğer organik maddelerden de geçebilir.

 

Uzun sürede karanlık ortamda çalışanlarda göz rahatsızlıkları olarak görülmektedir.

 

Madenlerde farelerden bulaşan hastalıkları da sayabiliriz.

 

Kısaca Madenlerde çalışanlar meslek hastalıklarına yakalandıklarında işveren tarafından gerekli önlemler alınmaması durumunda , maddi ve manevi tazminat davaları ile haklarını arama şansları vardır.

(Kaynak: Alitezel.com | 31.05.2014)

GÜNDEM